press release

Dalend aantal faillissementen van januari tot en met november op regionaal en federaal niveau

Antwerpen, 1 december 2021 - Afgelopen maand november verklaarden de verschillende ondernemingsrechtbanken van ons land 674 bedrijven failliet: in november 2020 waren dat er 633. Ten opzichte van november 2020 zien we dus een stijging met 6,9%, maar ten opzichte van de maand november 2019 betekent dat één vijfde minder. Traditioneel zien we elke novembermaand minder faillissementsuitspraken dan in de september- en oktobermaanden. 

Met betrekking tot de periode januari tot en met 30 november tellen we tot nog toe 6.133 bedrijven die er dit jaar via het faillissement het bijltje bij neerlegden: een daling met 17,3% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Vergelijken we dit cijfer met dezelfde periode in het jaar 2019, dan zien we een daling van het aantal bedrijven dat over de kop gaat met 42,6%.

Vergelijken we de laatste twee jaren telkens de periode vanaf 1 april tot en met 30 november, dan zien we nauwelijks verschil: 4.455 uitspraken in 2020 en 4.489 in 2021(+0,76%).
 
Op niveau van de drie regio’s zien we dezelfde trend als op federaal niveau. Ten opzichte van de periode januari tot en met november 2020 daalt het aantal faillissementen nu binnen het Vlaamse Gewest met -18,3%, binnen het Brusselse Gewest zien we een daling met -18,8% en binnen het Waalse Gewest daalt het aantal faillissementen met -15%.

Vergelijken we enkel de cijfers van de maand november 2020 met die van 2021, dan zien we binnen het Vlaamse gewest een stijging met +6,1%, binnen het Brusselse een stijging van +7,9% en binnen het Waalse Gewest een stijging met +6,3%. De provincies Antwerpen (145 uitspraken of +45%) en Namen (30 uitspraken of +87,5%) en procentueel ook Luxemburg (12 uitspraken of +100%) spannen hierbij de kroon.

Januari tot en met november

Hoewel we over ons gehele bedrijfsleven over de periode januari tot en met einde november en ten opzichte van dezelfde periode 2020 een duidelijke daling van het aantal faillissementen waarnemen, zijn er toch opmerkelijke verschillend naar gelang de sector.
 
Zo zien we binnen de bouwnijverheid 1.279 faillissementsuitspraken: hoop en al 9 (-0,7) minder dan over dezelfde periode verleden jaar. Een zelfde beeld binnen de transportsector en de garagesector, waar we respectievelijk een daling zien met -1,1% en een stijging met +0,9%. Daartegenover zien we ten opzichte van 2020 een verdere uitdrukkelijke daling van de faillissementen binnen de horeca (-32,1%) de groothandel (-27,2%) en de kleinhandel (-23%).

Faillissementen per gewest

Op niveau van de drie regio’s zien we dezelfde trend als op federaal niveau. Ten opzichte van de periode januari tot en met november 2020 daalt het aantal faillissementen nu binnen het Vlaamse Gewest met -18,3%, binnen het Brusselse Gewest zien we een daling met -18,8% en binnen het Waalse Gewest daalt het aantal faillissementen met -15%.

Vergelijken we enkel de cijfers van de maand november 2020 met die van 2021, dan zien we binnen het Vlaamse gewest een stijging met +6,1%, binnen het Brusselse een stijging van +7,9% en binnen het Waalse Gewest een stijging met +6,3%.

De provincies Antwerpen (145 uitspraken of +45%) en Namen (30 uitspraken of +87,5%) en procentueel ook Luxemburg (12 uitspraken of +100%) spannen hierbij de kroon. Ook binnen de provincie Waals-Brabant zien we een toename met +19% (25 uitspraken). Dit terwijl we binnen de andere provincies met betrekking tot de maand november 2021 en in vergelijking met dezelfde maand in 2020 nog altijd dalingen waarnemen.

Download de volledige Graydon studie faillissementen november 2021

Publications similaires