press release

Coronacrisis leidt tot halvering faillissementsvolume

Antwerpen, 1 juli 2021 - De maand juni kende 642 faillissementen. Een volume dat in vergelijking met juni 2020 ruim 15% lager ligt en zowat 30% onder het niveau van de maand juni in de jaren voordien. De trend die we sedert april 2020 vaststellen wordt dus zonder meer bestendigd. Dit resulteert in 3.264 faillissementsuitspraken over het eerste semester van 2021. Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een daling met 24,6%. Vergelijken we dit met dezelfde periode 2019 dan spreken we over een daling met 47,2%. Grosso modo kunnen we stellen dat de effecten van de corona-crisis, meer bepaald de diverse steunmaatregelen met betrekking tot premies, betaaluitstellen en zowel wettelijke als feitelijke moratoria in vergelijking met een normaal conjunctuurverloop leidden tot een bijna halvering van het faillissementenvolume. 

Evolutie failissementen januari - juni 2021

Faillissementen per gewest

Over de eerste zes maanden van dit jaar noteren we binnen het Vlaamse Gewest 1.702 faillissementen (-26,9%), in Wallonië zijn er dat 937 (-16,6%) en in Brussel 613 (-31,7%).

Download de volledige Graydon studie faillissementen juni 2021.

Gelijkaardige publicaties