Fighting fraud together

Graydon Fraud Prevent & Detect

Fraude is een maatschappelijk probleem, dat een grondige aanpak verdient. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit de bedrijfswereld met het idee 'samen sterk' in het achterhoofd. Fraudeurs gaan immers geraffineerd te werk en worden almaar inventiever om geld of assets te ontvreemden bij onoplettende partijen. Malafide organisaties hebben bovendien gretig gebruik gemaakt van de digitale omwenteling, die bedrijven vaak versneld moesten doorvoeren tijdens de coronacrisis, om hun slag te slaan. Met Graydon Fraud Prevent & Detect wordt dat alvast een pak moeilijker.

Graydon event - Fighting fraud together

Graydon Fraud Prevent & Detect

De cijfers uit fraudeonderzoeken lopen flink uiteen. Naargelang de onderzoeksmethode kreeg 20 tot 30% van de ondervraagde ondernemingen te maken met fraude gedurende de voorbije 5 jaar. Ook de gemiddelde schade die fraude met zich meebrengt, varieert van 29.000 tot 200.000 euro. Andere bronnen schatten het bedrag waarvoor jaarlijks gefraudeerd wordt in België op 25 miljard euro. Cijfers van de universiteit van Portsmouth geven aan dat de kost aan fraude wereldwijd overeenkomt met 6.4% van het wereldwijde BBP. Of vereenvoudigd naar de individuele case 6.4% van uw omzet.

De exacte cijfers laten we in het midden. Maar dat fraude frequent voorkomt en aanzienlijke (financiële) schade met zich meebrengt, staat vast. Zowel voor het individuele bedrijf, als voor de maatschappij.

Wat doet u om uw onderneming en die 6.4% van uw omzet te beschermen tegen dergelijke criminele praktijken?

Graydon Fraud Prevent & Detect neemt liefst 65 data-elementen in overweging (onder te brengen in de categorieën financials, bedrijfsleiding, activiteit, locatie en status van het bedrijf) om te oordelen hoe groot de kans is dat bedrijven zich inlaten met frauduleuze praktijken. Dit soort bedrijven vertonen immers specifieke kenmerken en patronen.

Met Graydon Fraud Prevent & Detect achterhaalt u meteen hoe groot de kans is dat uw (potentiële) klant of leverancier frauduleuze bedoelingen heeft. Veel sneller dan bij een manuele controle, terwijl het model bovendien rekening houdt met veel meer elementen. Door bedrijven uit te sluiten van een verdere controle omdat ze niet verdacht zijn, krijgt u meer tijd om de twijfelgevallen met hun verdachte signalen grondiger onder de loep te nemen.

De predictiegraad van het model wordt overigens alsmaar nauwkeuriger per sector en per klant, omdat het algoritme op basis van slimme artificiële intelligentie steeds wordt bijgestuurd.

Community data

Solidariteit is een woord dat hoog op de wenslijst staat van alle stakeholders die werken met Graydon Fraud Prevent & Detect. Graydon verzamelt dan ook een massa gegevens via de community om de algoritmes te voeden en de kans op fraude nog beter te voorspellen. De gebruikers streven allemaal fairplay en maatschappelijke rechtvaardigheid na. Want als verschillende spelers de handen in elkaar slaan om frauduleuze bedrijven aan te pakken, dan komt data van de community de resultaten over de sectoren heen alleen maar ten goede.

Een bedrijf dat van plan is om zijn slag te slaan, zal zich immers niet beperken tot één leverancier. Nee, die gaat shoppen bij verschillende leveranciers in dezelfde sector. In die zin is het ecosysteem van onschatbare waarde.

Contacteer ons

Graydon Fraud Prevent & Detect is de extra bril die elk bedrijf nodig heeft om frauduleuze bedrijven vroegtijdig te detecteren. Want als u puur naar kredietwaardigheid kijkt, dan blijven zij netjes onder de radar om uw controles te omzeilen. Zorg dat u voorbereid bent. Wees beducht voor gemanipuleerde, opgepoetste cijfers, valse identiteiten en facturen. Het zijn de meest voorkomende vormen van fraude die we tegenkwamen in de ongeveer 1.200 cases die Graydon tot op vandaag verzamelde. U dient de patronen te herkennen, voor de fraudeur zijn slag kan slaan. Zodat u preventief kunt optreden en mee kunt helpen om fraude de wereld uit te krijgen.

Wilt u meer weten over Graydon Fraud Prevent & Detect of wilt u een demo van de oplossing? Neem dan contact op met onze fraude specialist Jens verboven via e-mail of stuur hem een persoonlijk bericht via zijn LinkedIn-profiel.

Blogartikels fraude