Graydon Analytics Scores Analysis

De multiscore

Geen enkele klant is hetzelfde. Het klinkt dan ook logisch dat u verschillende types klanten op verschillende manieren behandelt. Of hanteert u zowel voor uw sterke als uw zwakkere klanten dezelfde afspraken? Op basis van de multiscore maakt u nochtans een eenvoudig onderscheid in uw klantenportefeuille. Zo kunt u nadien aparte processen implementeren.

De multiscore rust op drie pijlers (feiten, balansen en community data) die elk tientallen variabelen bevatten. Soms wordt nog een vierde pijler aan de score toegevoegd. Het gaat dan om uw interne data die van de multiscore een instrument maken op maat van uw onderneming.

Bekijk de video: Alles wat u moet weten over de multiscore

Screening en segmentatie

De multiscore is vaak een onderdeel van een geautomatiseerd proces voor klantacceptatie en wordt onder andere ingezet om volledige klantenportefeuilles te screenen. Op basis van die screening krijgt u een beeld van de sterkte (of de zwakte) van uw klantenportefeuille. Het geeft u ook de mogelijkheid om uw zakenrelaties te verdelen in verschillende risicoklasses. Vervolgens stelt u per klasse aangepaste procedures in.

Daarnaast is de multiscore een handig instrument om prospecten te segmenteren. Is het niet logisch dat u in eerste instantie bedrijven benadert die sterk presteren (en dus goed scoren)? Dat type van bedrijven betaalt tijdig en kost u gewoon minder energie.

In die zin is de multiscore dus een waardevolle score voor zowel finance, sales als marketing.

Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vroeger en nu

Graydon werkt aan voortdurende verbetering en verfijning van de bestaande scores en modellen. Hierbij koppelen we telkens nieuwe databronnen aan en beroepen we ons op de recentste statistische en wetenschappelijke inzichten. We maken hierbij  gebruik van de modernste technologie. 

De alom toegepaste Graydon multiscore drukt de gezondheid van een onderneming uit met een waarde tussen 0 en 100. De gebruiker kent de -probabillity of default van elke score en past in functie daarvan de door de gebruiker gewenste afkappunten toe in het beslissingsproces. 

De  Graydon Multiscore werd recent grondig herwerkt. Hierbij herkallibreerden we ook de scores zelf.  Dit betekent concreet dat elke specifieke waarde een andere betekenis heeft dan voorheen. 

Indien u als gebruiker van de nieuwe multiscore de waarde gebruikt die voortaan overeenkomt met risicograad die u eerder aanvaarbaard achtte, zal u vaststellen dat uw nieuw afkappunt ten opzichte van het oude een een positief effect heeft op het toelaten en genereren van business:  de vernieuwde Multiscore heeft een significant hogere performance in detectie van defaults en non-defaults. 
Anders gesteld: u zal vaststellen dat indien u uw risicograad even klein houdt, u toch minder bedrijven afwijst. 

In de nieuw gekallibreerde multiscore wordt dus een welbepaalde risicograad uitgedrukt door een ander multiscore-getal.  Concreet betekent dit dat indien u voorheen opteerde voor één of meerdere specifieke afkappunten omdat die overeenstemden met een  door u gewenste ‘probabillity of default’,  u best opteert voor andere afkappunten dan voorheen. Zie hiervoor deze conversietabel
 

Vul uw gegevens in

Snel en efficiënt beslissen op basis van eenvoudig te interpreteren scores.

Uit data valt een schat aan informatie te halen. Het komt erop aan de relevante data te verzamelen, te combineren, te analyseren en vervolgens om te zetten naar waardevolle inzichten. Bij voorkeur in de vorm van een eenvoudig te interpreteren score, die het mogelijk maakt om snelle en efficiënte beslissingen te nemen.

Integraties

Graydon beschikt over een enorme database met bedrijfsinformatie en (voorspellende) scores. Alle gegevens kunnen via API's ontsloten worden in uw eigen systemen. Eenmaal gekoppeld, hebben alle afdelingen binnen uw bedrijf meteen toegang tot de meest recente data. Kortom, met de API’s van Graydon integreert u snel en eenvoudig bedrijfsgegevens en scores in de systemen en de applicaties waar u vertrouwd mee bent.