Scores

Snel en efficiënt beslissen op basis van eenvoudig te interpreteren scores.

Uit data valt een schat aan informatie te halen. Het komt erop aan de relevante data te verzamelen, te combineren, te analyseren en vervolgens om te zetten naar waardevolle inzichten. Bij voorkeur in de vorm van een eenvoudig te interpreteren score, die het mogelijk maakt om snelle en efficiënte beslissingen te nemen.

Graydon Analytics Scores Analysis
Data scientists die meedenken

De kans dat …

Een score verwijst steeds naar ‘de kans dat …’. De rest mag u zelf invullen, want door de hoeveelheid aan data en de technologische mogelijkheden die beschikbaar zijn, is vandaag zowat alles te voorspellen. Wat wilt u voorspellen? Onze data scientists denken graag met u mee.

Neem contact met ons op

Scores

Kredietlimiet

Het kredietlimiet vertelt u hoeveel cash een onderneming op korte termijn kan vrijmaken. Gebruik het om snel, uniforme beslissingen moet nemen. Maar let op, het gaat om een advies. Een bedrijf kan zwak scoren op vlak van kredietlimiet, maar hoeft daarom nog geen slechte betaler te zijn. Houd dus met meerdere parameters rekening.

Meer informatie

Betaalscore

Bedrijven met een financieel zwakker plaatje kunnen best goede betalers zijn. Daarom is het betaalgedrag en de betaalscore een mooie aanvulling op het kredietlimiet. Los van het feit of de klant u wel of niet kan betalen, vertelt de betaalscore of de klant dat ook zal doen.

Meer informatie

Multiscore

De multiscore bundelt alle relevante informatie waarover Graydon beschikt in één score om een onderneming op middellange termijn te beoordelen naar financiële gezondheid, betalingsmoraal en overlevingskansen. De multiscore is vaak een onderdeel van een geautomatiseerd proces voor klantacceptatie en wordt onder andere ingezet om volledige klantenportefeuilles te screenen of prospecten te segmenteren.

Meer informatie

Activiteitscore

Er is een duidelijk verband tussen bedrijven die weinig of niet actief zijn en allerlei vormen van fraude. De activiteitscore meet voor elk Belgisch bedrijf in hoeverre het activiteit ontwikkelt. Ze is dus erg handig om fraude te vermijden, maar ook om uw doelgroep beter af te bakenen. Want waarom zou u tijd, geld en energie besteden aan bedrijven die weinig of helemaal geen economische activiteit ontplooien?

Meer informatie

Groeiverwachting

De groeiverwachting geeft een unieke indicatie over de potentiële groeikansen van een bedrijf. Ze bekijkt in welke mate een onderneming haar eigen groei kan financieren, zonder onmiddellijk beroep te doen op extern kapitaal. Bedrijven richten hun inspanningen nu eenmaal beter op klanten en prospecten waar potentieel te vinden is. De groeiverwachting is dan ook een ideaal segmentatiecriterium.

Meer informatie

Graydon Score

De Graydon Score toont de mate van kredietrisico aan. De AAA-rating is de hoogste rating en wijst op het laagst mogelijke risico. U hebt er alle belang bij om deze klant te behouden. Voor bedrijven met een lage Graydon-rating kunt u een andere strategie en manier van benadering bepalen. Zoals op contant zetten of een samenwerking volledig vermijden.

Kans op opheffing

De kans op opheffing gaat na hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen de 12 maanden ophoudt te bestaan. Niet zozeer door faillissement, maar door ontbinding, fusie, overname en stopzetting. Bijzonder jammer voor alle inspanningen die u gedaan heeft om de klant aan boord te houden als die er dan toch mee ophoudt. Met de kans op opheffing kunt u dit nochtans voorspellen.

Meer informatie

Score op maat

Graydon ontwikkelde op basis van verschillende databronnen een aantal generieke scores en predictiemodellen. Klanten maken er gebruik van om hun beslissingsprocessen te ondersteunen. Innovatieve bedrijven gaan nog een stap verder. Ze gaan op zoek naar scores op maat, die ze kunnen implementeren om hun interne processen verder te optimaliseren. Deze ultieme score die ‘de kans op …’ aangeeft, zorgt ervoor dat uw organisatie een enorme stap vooruit kan zetten.

Meer informatie

Augur Score

Augur is ontworpen voor elk type bedrijf. De score zorgt voor een betere besluitvorming gedurende de volledige kredietcyclus. Van nieuw krediet verstrekken, bewaking en beheer van bestaande rekeningen, over klantenportefeuilles screenen op financiële gezondheid en de optimalisatie van het schuldbeheer.

(Score alleen beschikbaar in UK)

Resources

Beslis op basis van data