Oplossingen

Marketinginformatie

Data geven u inzicht, kennis en tot slot macht om krachtige strategieën te ontwikkelen en succesvolle projecten te realiseren.

U heeft up-to-date marktgegevens nodig om correcte verbanden te leggen en gefundeerde beslissingen te nemen. Maak een profiel op van uw ideale klant, analyseer uw markt en bepaal het groeipotentieel. Kies voor gezonde klanten en leads die correct betalen en groeipotentieel in huis hebben om uw omzet en uw rentabiliteit te verhogen.

Graydon Marketing information Target analytics Cleansing Enrichment Prospects
Losstaande gegevens betekenen niks

Maak van data relevante informatie

Het gaat al lang niet meer over data alleen. Het gaat over de snelheid en de efficiëntie waarmee data verwerkt worden tot waardevolle, strategische inzichten. U leest er meer over in de whitepaper …

#DataTalks data-driven marketing

Marketinginformatie

Decennia lang moesten marketeers en reclamemakers genoegen nemen met gebrekkige data. Het was alsof ze zich in open zee bevonden, zonder kaart of kompas.

Door de digitalisering, nieuwe hulpmiddelen en applicaties is dit veranderd. B2B-marketeers hebben data tot hun beschikking waarmee ze het gedrag van hun doelgroep kunnen doorgronden. De kunst is al die data te verzamelen om een volledig beeld te krijgen van de markt en de klant. Met nagenoeg realtime inzichten kunnen marketeers gegronde keuzes maken en sneller anticiperen. Maar data-driven marketing installeert u niet van vandaag op morgen. Het vraagt interne toewijding, een andere manier van denken, investeringen in technologie, de juiste data en analytische vaardigheden.

Voor zover we daar nog niet van overtuigd waren, bevestigden alle experten nog eens unaniem dat data onze toekomst zal beheersen. Wie niet meegaat met zijn tijd en niet profiteert van de mogelijkheden die inzichten uit data bieden, kan niet efficiënt bezig zijn. Wie blind is voor de veranderingen is op termijn zelfs gedoemd om te verdwijnen.

Neem een vliegende start met de Graydon Market Information oplossingen. Data gebruiken om de efficiëntie te verhogen en de klant centraal te stellen, is overigens niet alleen weggelegd voor de happy few. Kleinere bedrijven hoeven niet aan de zijkant te blijven staan. Er zijn voldoende betaalbare hulpmiddelen om meteen aan de slag te gaan.

Meer informatie