Het eigen vermogen, een schuld van uw onderneming
Terug naar overzicht
blog

Het eigen vermogen, een schuld van uw onderneming

Het eigen vermogen staat in de balans aan de kant van de schulden en dat is enigszins contradictorisch. Hoe kan het eigen vermogen eigenlijk een schuld zijn van uw onderneming?

Debet links - credit rechts

Een balans heeft twee zijden: de debetzijde en de creditzijde. Ze staan mooi naast elkaar in de balans in twee kolommen. In de linkse kolom onder ‘debet’ vindt u alle activa van de onderneming. Dit zijn uw gebouwen, uw voorraden, uw financiële bezittingen, enzovoort.

In de rechterkolom onder ‘credit’ vindt u de passiva. Dit zijn de schulden die uw onderneming heeft op korte en op lange termijn. Bijvoorbeeld de lopende hypotheek of de afbetaling van uw machine- en wagenpark.

Opvallend. Ook het eigen vermogen staat aan deze schuldenzijde. Zijn dit dan niet de middelen van de onderneming?

Wat is het eigen vermogen?

Het eigen vermogen wordt in geval van een vennootschap opgebouwd door wat de aandeelhouders investeren en door het niet uitkeren van bedrijfswinsten, aangevuld met eventuele reserves. Het is met andere woorden het geld dat u als ondernemer of als aandeelhouder in het bedrijf hebt geïnvesteerd. Het eigen vermogen groeit wanneer het bedrijf winst maakt of neemt af als de onderneming verlies maakt.

Banken bekijken het eigen vermogen van uw firma als middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de instelling om haar risico's of verliezen in te dekken.

Het eigen vermogen is een schuld

Ondanks het feit dat het eigen vermogen dus middelen van de onderneming zijn, staat het toch aan de creditzijde van uw balans. Dit omdat het eigen vermogen boekhoudkundig wordt bekeken als een schuld die het bedrijf heeft ten opzichte van de ondernemers en de aandeelhouders.

Het is geld dat nog niet aan deze eigenaars is uitgekeerd. Op die manier is het eigenlijk een lening van de eigenaars en de aandeelhouders aan het bedrijf in kwestie.

Wilt u alles te weten komen over de jaarrekening, download dan zeker het gratis e-book.

De jaarrekening lezen voor Dummies

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...