Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

WCO: verplichtingen voor boekhouders, revisoren en accountants

De Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) houdt verschillende verplichtingen in voor de zogenaamde ‘cijferberoepen’. Zij moeten bijvoorbeeld de rechtbank van koophandel informeren over de staat van een onderneming wiens continuïteit bedreigd is.

De WCO heeft gevolgen voor de cijferberoepen (boekhouders, accountants, revisoren, …). Zij krijgen via de nieuwe wet een versterkende rol toebedeeld:

  1. Ze hebben de plicht om de onderneming te informeren bij een bedreiging van haar continuïteit. Deze is onder andere bedreigd indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. Dit betreft een curatieve maatregel, een ‘alarmbelprocedure’.
     
  2. De cijferspecialist zal ook de rechtbank van koophandel moeten informeren over de staat van de onderneming. Hier wordt de cijferspecialist dus wettelijk gedwongen om het nodige te doen.
     
  3. Indien de onderneming binnen de termijn van één maand nalaat de nodige maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld de invoering van een kostenbesparende herstructurering, dan hebben de cijferspecialisten de mogelijkheid om de rechtbank hierover in te lichten. Deze laatste maatregel is facultatief en wordt dus wettelijk niet opgelegd.

Beroepsgeheim opgeheven

In bovenstaande gevallen zijn de strafwettelijke bepalingen van het beroepsgeheim van de cijferberoepen niet langer van toepassing. M.a.w. hun beroepsgeheim wordt in deze omstandigheden opgeheven.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...