Bedrijfswaarde is niet gelijk aan overnameprijs
Terug naar overzicht
blog

“We zijn begaan met de Belgische economie”

Malafide bedrijven opsporen op basis van data. Het is geen science-fiction. Meer data, betere technologie en verfijnde algoritmes maken het mogelijk om potentieel frauduleuze bedrijven (of bedrijven die de intentie hebben om te frauderen) te identificeren. Naast de stad Antwerpen, zijn er ook bedrijven die geloven in de moderne predictiemodellen, die uiteindelijk onze Belgische economie ten goede moeten komen.

Graydon verwerkt al ruim 130 jaar lang bedrijfsgegevens uit de meest uiteenlopende bronnen. Het levert economische, financiële en commerciële inzichten op, die bedrijven in staat stellen om betere zakelijke beslissingen te nemen. De bedoeling is een economie te creëren waar bedrijven in vertrouwen met elkaar zaken kunnen doen. Het moet mee de basis vormen van onze groei en onze welvaart. 

In de wereld van bedrijfsinformatie gaat het immers al lang niet alleen meer om kredietrapporten en het bepalen van de kredietwaardigheid. Ondernemingen die bewust slechte bedoelingen hebben, zijn immers slim genoeg om een controle op kredietwaardigheid te omzeilen. Die vervalsingen blijven echter niet langer onopgemerkt voor de moderne technologieën en het fraude predictiemodel dat Graydon ontwikkelde.

Ontwikkeling van een fraudemodel

“We zijn goed vertegenwoordigd in sectoren zoals leasing, banken en verzekeringen”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon. “Tijdens gesprekken wezen onze contacten ons op een aantal frauduleuze cases, die ze op de traditionele manier niet konden herkennen. Het gaat immers om bedrijven die zich op papier veel beter voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Die ondernemen allerlei acties om hun bedrijf op te smukken met elementen die onder de radar blijven als je controles gaat uitvoeren op de traditionele manier. Dus de vraag kwam hoe we het gedrag van een mogelijke frauduleuze onderneming in kaart konden brengen.”

“In het begin zijn we heel intuïtief tewerk gegaan en hebben we een massaal aantal concrete cases intensief bestudeerd. Dat leverde, onder andere op basis van een retro-analyse, meteen een aantal opvallende signalen op. De technologie die we er eveneens op losgelaten hebben, bevestigde dit en gaf ons nog een aantal andere indicatoren. Zo hebben we een predictiemodel gemaakt, dat bedrijven detecteert die een hogere kans op fraude vertonen. Per sector wordt dit alsmaar verder verfijnd als er nieuwe zaken aan het licht komen.”

Proefproject met stad Antwerpen

Ook de stad Antwerpen toonde interesse voor het model. In 2018 kwam na een studie al eens aan het licht dat in verschillende delen van de stad de illegale economie welig tierde. Bedrijven worden er gebruikt om geld wit te wassen of worden er gefinancierd met kapitaal uit het crimineel milieu. Een kaakslag voor lokale ondernemingen die de regels van het spel volgen. Die zijn onder de prijsdruk van hun valse concurrenten meestal gedoemd om op termijn de deuren te sluiten.

“Toen ik de eerste versie aan de stad Antwerpen ging presenteren, zat er een hele delegatie in de zaal. Kritisch en argwanend. Toen ik de top tien van de meest verdachte bedrijven projecteerde, begonnen heel wat aanwezigen te schuiven op hun stoel en te fluisteren tegen hun buur. Ik kreeg het benauwd omdat ik dacht dat we ernaast zaten. Maar nee, bleek dat liefst acht van de tien cases juist al gelabeld waren als verdacht. Dat heeft de doorslag gegeven om een proefproject op te zetten.”

GVA fraude.JPG

VTR fraude.jpg

Predictiemodel breed inzetbaar

De impact van een fraudemodel (en predictiemodellen in het algemeen) is niet min. De Antwerpse politie hoeft zich niet langer te baseren op vermoedens, maar krijgt aan de hand van het model een houvast om de meest nijpende zaken prioritair te behandelen.

“Naast de aanpak van de stad Antwerpen heeft dit model er nog veel meer toepassingen”, gaat Eric Van den Broele verder. “Het klopt dat het predictiemodel gebruikers een houvast geeft. Het signaleert bedrijven met een hogere kans op fraude en dat geeft de mogelijkheid om veel sneller te schakelen. Er zullen ook verdachte bedrijven aan het licht komen die tot dan toe niet gekend waren en verder onderzoek vereisen. Het model is dus een instrument om de strijd tegen malafide ondernemingen efficiënt aan te pakken. Maar dat beperkt zich niet tot overheidsdiensten.”

“Ook in de leasing- en de verzekeringssector hebben we bijvoorbeeld projecten lopen, waar ons scoremodel zonder verfijning 50% tot 70% van de verdachte cases identificeert. Het wordt interessant als je dat gaat combineren met de interne data van onze gesprekspartner. Voor sommige klanten loopt de predictiegraad dan ook op tot 80 en zelfs 90%. Dat betekent dat we 80 tot 90% van de cases die de klant in het verleden heeft gehad, kunnen identificeren. Reken zelf maar uit wat dit kan opleveren als je vooraf de verdachte gevallen kunt herkennen.”

Positieve impact op onze economie

Let op, het fraudemodel wijst geen enkel bedrijf met de vinger. Het geeft alleen aan of de kans op fraude reëel is en welke elementen een onderneming verdacht maken. De gebruiker kan op die manier veel efficiënter zijn controles uitvoeren.

“Elke onderneming of elke sector die vatbaar is voor fraude is gebaat met dit model. Maar de impact op onze globale economie is misschien wel de belangrijkste. Illegale ondernemingen die op criminele gelden draaien of in het legale circuit pompen, verzieken het klimaat voor ondernemers die het wel goed menen. Fraude is een maatschappelijk probleem en niemand wil samenzitten met valsspelers. Met dit fraudemodel wil Graydon haar maatschappelijk rol opnemen.”

Maatschappelijke rol

“We zijn in verschillende sectoren een vertrouwenspartner voor heel wat bedrijven. Als we samen met bijvoorbeeld de overheid of sectorfederaties die maatschappelijke rol kunnen opnemen door het aantal gevallen van criminele fraude terug te dringen, dan twijfelen we geen moment. Los van het commerciële luik, willen we ook de Belgische economie stimuleren door ervoor te zorgen dat bedrijven betere beslissingen kunnen nemen. Het klinkt hol, maar het is ook gewoon zo. We zijn begaan met de Belgische economie.”

Gelijkaardige publicaties