Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Als schuldeiser beslag leggen op de woning van een zelfstandige?

Het antwoord is niet eenduidig ja of neen. Het vermogen van de eenmanszaak (of diegene die een vrij beroep uitoefent) en het privévermogen van de uitbater zijn in principe met elkaar vermengd.

U kunt als schuldeiser geen beslag leggen op de woning van de zelfstandige als het beroepsgedeelte minder dan 30% bedraagt van de totale oppervlakte van het onroerend goed. Is dit percentage gelijk of hoger dan 30%, dan is dat gedeelte van het onroerend goed wel beslagbaar, al kan de uitbater dat gedeelte beschermen tegen beslaglegging. In dat geval dient de zelfstandige vooraf statuten van mede-eigendom op te stellen. Hiervoor legt betrokkene een verklaring af bij de notaris. Deze verklaring, die ingeschreven wordt in het register op het hypotheekkantoor, moet afgelegd worden alvorens de schulden zijn aangegaan. De inschrijving zorgt voor de juridische geldigheid tegenover derden.

Let wel, deze bescherming geldt enkel voor professionele schulden.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...