Een negatief kredietadvies: wat betekent dit?
Terug naar overzicht
blog

Een negatief kredietadvies: wat betekent dit?

Krijgen de bedrijven waar u mee werkt een negatief kredietadvies? Dan hoeft u niet meteen te panikeren. Pas wanneer ook andere scores rood kleuren, staat uw klant op de rand van de afgrond. Welke drie scores houdt u best in de gaten?

Kredietadvies informeert over geld

Het kredietadvies geeft aan of een bedrijf op korte termijn genoeg kapitaal kan vrijmaken om zijn schulden te betalen. Interessant om te weten, want het geeft u een antwoord op de vraag of uw klant voldoende inkomsten boekt om uw facturen te betalen.

De score kredietadvies wordt puur berekend op balansgegevens. Maar wanneer er zich negatieve antecedenten voordoen (bv. een dagvaarding door de RSZ, balans niet gepubliceerd, hoofdaandeelhouder in faling, enz.), dan komt deze kredietlimiet automatisch op ‘contante transacties genieten de voorkeur’ staan. Ze houdt alleen rekening met officieel gepubliceerde gegevens, niet bijvoorbeeld met tussentijdse balansen. Hierdoor loopt de score - los van de negatieve antecedenten die onmiddellijk invloed hebben - minstens enkele maanden achter op de huidige situatie. Een nadeel dus, want het kan best zijn dat de halfjaarlijkse balans er ondertussen veel beter uitziet. Toch is het niet zomaar een berekening. Het blijft één van de belangrijkste parameters op korte termijn en een eerste indicatie dat er iets fout loopt.

Tegelijkertijd is het kredietadvies maar één score. Naast het kredietadvies houdt u best ook rekening met de betaalscore en de multiscore.

Betaalscore actuele indicator

De betaalscore vertelt of het bedrijf in de praktijk zijn leveranciers op tijd betaalt. Los van het feit of het genoeg geld op tafel kan leggen (kredietadvies), geeft de score aan of het bedrijf in kwestie zijn betalingsafspraken tegenover leveranciers ook nakomt. De betaalscore is de vertaling van het betaalgedrag van een onderneming in een score tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe correcter de onderneming haar rekeningen betaalt.

Deze score wordt in realtime opgemaakt. Daarom zegt deze meer over de betaalintenties van een bedrijf. Een goede betaalscore is daarom perfect mogelijk, ook wanneer het bedrijf in kwestie een negatief kredietadvies heeft.

Multiscore beoordeelt kansen en risico’s

Daarnaast hebt u nog de multiscore, een beetje de coca-colaformule van Graydon. De multiscoring beoordeelt kansen en risico’s voor een onderneming op middellange termijn en houdt ook rekeningen met het betalingsgedrag. De score ligt tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe groter het potentieel en hoe lager het risico. Een score lager dan 10 is een erg negatieve score.

Wanneer naast het kredietadvies en de bestaalscore ook de multiscore negatief is, dan weet u dat er structureel iets mis is met het bedrijf. Vervolgens is het belangrijk om even te kijken welke  bedrijfsleiders er aan het hoofd staan. Komen de bedrijfsleiders nog voor in de bedrijfsleiding van andere bedrijven? Hoe staan die bedrijven er voor? Misschien heeft een negatief beeld in die ondernemingen zijn impact op het bedrijf dat u nu controleert. Is één van de bedrijfsleiders in het verleden al geconfronteerd geweest met andere faillissementen? Zo ja, hoe lang is dat dan geleden?

Is de bedrijfsleiding clean, dan gaat u verder op zoek naar andere signalen zoals RSZ of betaalgedrag. Misschien is de firma over een korte periode enorm gegroeid en kan het de bestellingen niet volgen. Misschien heeft het veel moeten voorfinancieren om basisproducten aan te kopen en te kunnen produceren, waardoor het  nu met een cashflowprobleem zit.

Lees ook:

13 knipperlichten die kunnen wijzen op een nakend faillissement

Combineer de drie scores

Het beste beeld krijgt u wanneer u meerdere scores en informatie met elkaar kruist. We lichten de drie belangrijkste combinaties toe en hoe u ze dient te interpreteren:

  1. Kredietadvies positief, betaalscore negatief, multiscore positief: Het kan zijn dat de debiteur zich weinig aantrekt van betalingstermijnen of slordig is in zijn administratie. Maar als het bewust gebeurt, dan zorgt de debiteur er eigenlijk voor dat de leverancier voor bank speelt. Goedkoop krediet, zonder het ‘te ver’ te laten komen. Hierin mag u niet meestappen. Ik zou u adviseren om via een sterker debiteurenbeheer voortaan gerichter achter uw geld aan te gaan.
  2. Kredietadvies negatief, betaalscore positief, multiscore negatief: Enerzijds is de debiteur van goede wil want betaalt nog steeds op tijd, maar als er geen verandering komt, vrees ik dat het vroeg of laat fout zal lopen. Anderzijds kan het ook zijn dat deze klant elke leverancier contant moet betalen, aangezien hij nergens nog krediet krijgt. Dat vertaalt zich in een ‘vals’ positief betaalgedrag.
  3. Zijn de drie scores negatief? Dan heeft uw debiteur een gigantisch probleem. Een preventief debiteurenbeheer is hier aan te raden.
Gelijkaardige publicaties