De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Hoe verbeter ik mijn cashflow in 3 stappen?

De nog steeds niet jubelende economische vooruitgang dwingt het bedrijfsleven continu haar kosten in de gaten te houden. De beste manier om dat te doen is het verbeteren van de cashflow. Waar wordt het geld gegenereerd en waar loopt het geld het bedrijf uit?

De cashflow is de slagader van het bedrijf. Niet voor niets kijken financiers als eersten naar uw cashflow. Verstoringen in de cashflow moeten daarom snel geconstateerd worden, zodat er snel en adequaat ingegrepen kan worden. Ik wil vandaag drie aandachtspunten aanhalen die uw cashflow echt verbeteren.

1. Stel heldere KPI’s

Om uw organisatie de juiste handvaten te geven, stelt u vooraf heldere KPI’s (Key Performance Indicators) op. Een goede forecast op basis van reële verwachtingen is daarbij het uitgangspunt, zodat de verantwoordelijke managers weten waar ze aan toe zijn.

Meten is weten, ook in dit geval. De KPI’s kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op DSO (Days Sales Outstanding). Zodra u ziet dat een klant minder snel betaalt, kan het bedrijf als geheel actie ondernemen door bijvoorbeeld vroegtijdig in gesprek te gaan met de klant.

Belangrijk is wel dat de KPI’s voortdurend gemonitord worden en indien nodig worden bijgesteld. Analyseer de uitkomsten met uw team, onderzoek waarom bepaalde doelstellingen wel en niet gehaald werden. Hieruit volgen vanzelf verbeterpunten waardoor het cashflowbeleid verder aangescherpt kan worden.

2. Bewaak kredietrisico

De inkomende geldstroom wordt vooral bepaald door uw afnemers. De afnemer moet zo snel mogelijk betalen, dan is het geld binnen. Uw klant denkt daar anders over. Die wil juist zo laat mogelijk betalen, want dat is beter voor zijn cashflow. Naast dit betalingsrisico loopt u ook nog kredietrisico. Stel dat de klant helemaal niet betaalt, dan leent die eigenlijk geld van u.

Dat maakt dat een goed inzicht in de financiële mogelijkheden van uw bestaande en nieuwe klanten cruciaal is. Dat is modern creditmanagement in optima forma. Een juist inzicht beperkt uw kredietrisico in hoge mate, omdat het voorkomt dat u met partijen in zee gaat die niet kredietwaardig zijn. Ook krijgt u tijdig in de gaten dat bestaande klanten in moeilijkheden zitten. Hier kunt u dan uw (leverings)beleid op aanpassen. Mogelijke oplossingen zijn dan bijvoorbeeld een kredietverzekering of, wat nu in de bouw veel gebeurt, voorafbetaling eisen.

3. Leasen bedrijfsmiddelen

Een derde punt dat ik wil aanstippen, is de mogelijkheid tot het leasen van bedrijfsmateriaal. Te veel beslag op uw vermogen kan een bottleneck zijn voor verdere groei en ontwikkeling. Niet alleen verbetert u dus uw werkkapitaal. Tevens loopt u ook minder risico doordat van oorsprong vaste kosten worden omgezet in variabele kosten in de vorm van dure bedrijfsmiddelen. Het geld voor het benodigde materiaal gaat er pas uit op het moment dat u de middelen ook daadwerkelijk nodig heeft. Er zijn allerlei manieren van leasing beschikbaar, vaak kan de leasemaatschappij u op maat bedienen.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...