De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Welke intrest mag ik aanrekenen bij betalingsachterstand?

Loopt uw klant een betalingsachterstand op, dan bent u gerechtigd om interest aan te rekenen. Maar om de vraag helemaal correct te beantwoorden dient u eerst een onderscheid te maken of u te maken hebt met handelszaken of met burgerlijke zaken.

Zo zal een betalingsachterstand omtrent de huur van een woning of appartement een wettelijke interest kunnen opleveren van 2,75%. Niet bijzonder hoog zal u terecht stellen.

Intrestvoet wet betalingsachterstand

In handelszaken ligt het percentage echter helemaal anders. Vooreerst zal de rechter kijken wat er specifiek is afgesproken met uw klant in het geval deze zijn schuld niet betaalt. Indien het contract of de algemene voorwaarden een interest bepalen, dan bent u gerechtigd deze in rekening te brengen. Let hierbij wel op dat u de conventionele interest niet te hoog stipuleert. Een buitensporig hoge interest kan de rechter van tafel vegen of zelf matigen naar een lagere interest. Wij raden u een maximum interestpercentage aan van 12%.

Wet op de betalingsachterstand

Indien u niets hebt afgesproken omtrent de conventionele interest, dan kunt u zich baseren op de wet op de betalingsachterstand. Die bepaalt de interest op circa 8,5%.

Om een hogere interest af te dwingen, doet u er dan ook goed aan zelf een interest af te spreken in uw algemene voorwaarden of in de contractuele bepalingen van uw overeenkomst. Maar overdrijf niet.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...