De Graydon UBO-database versus het UBO-register
Terug naar overzicht
blog

De Graydon UBO-database versus het UBO-register

De antiwitwaswetgeving begint weer aan een nieuw hoofdstuk begonnen. AMLD6 focust onder andere op een toename van het aantal strafbare feiten en een uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het toont nog maar eens aan dat Europa de strijd tegen fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zeer ernstig neemt.

De lijst van bedrijven die gebonden zijn aan de antiwitwaswetgeving is ondertussen behoorlijk uitgebreid. Kredietinstellingen, beursvennootschappen, verzekeringsondernemingen, beleggingsvennootschappen, bedrijfsrevisoren, boekhouders, accountants, notarissen, advocaten, deurwaarders, vastgoedmakelaars, diamantairs, bewakingsondernemingen, kansspelen, kunsthandelaars en recent kwamen daar ook nog eens – een Belgisch initiatief trouwens – professionele voetbalclubs bij.

Identificatie- en meldingsplicht

Dat betekent dat al deze partijen een identificatie- en een meldingsplicht hebben. Ze dienen dus steeds nagaan wie hun klanten zijn en moeten een risico-inschatting maken. Anders gezegd, ze moeten weten wie de uiteindelijke begunstigde is (de UBO) en een compliance check uitvoeren om te bepalen of geldstromen aan criminele activiteiten gelinkt kunnen worden. Worden er verdachte geldstromen gedetecteerd of is er een vermoeden van fraude, dan dienen de betrokkenen dit (eventueel anoniem) te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Om de uiteindelijke begunstigde of UBO te achterhalen kunnen bedrijven terecht bij het UBO-register. In dat register moeten alle bedrijven, vzw's, stichtingen en maatschappen aangeven wie in de organisatie eigenlijk aan de touwtjes trekt. De overheid wil op die manier vaststellen wie er effectief achter een juridische constructie schuil gaat (zeggenschap heeft) of er economisch voordeel uit haalt (eigendomsbelang heeft). En dit om sterker te staan in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven.

Nieuwe verplichtingen UBO-register

Het UBO-register schiet echter maar moeilijk uit de startblokken. Tot 30 september 2019 hadden bedrijven de tijd om hun uiteindelijke begunstigde(n) te registreren in het register. Omwille van administratieve uitdagingen werd die periode nog verlengd tot 31 december 2019. Recent kwam er de verplichting bij dat iedereen de gepaste documenten moet toevoegen om te bewijzen dat de geregistreerde gegevens over de uiteindelijke begunstigde ook effectief correct – omschreven als ‘toereikend, accuraat en actueel’ – zijn. Tegen uiterlijk 31 augustus 2021 moet dit in orde worden gebracht. Daarnaast dient alle informatie te worden bevestigd binnen 365 dagen vanaf de laatste inschrijving, wijziging of bevestiging in het register.

De volgende deadline komt dus alweer dichterbij, terwijl er nog steeds heel wat bedrijven niet in orde zijn met hun registratie in het UBO-register. Het is moeilijk te achterhalen hoeveel er juist ontbreken, maar volgens cijfers van de FOD Financiën berichtte Tijd.be in februari dat het om minstens 40.000 tot 160.000 entiteiten ging.

Fraudemodel

Zegt dit iets over de betrouwbaarheid van die organisaties? Er zijn nochtans verschillende herinneringen verstuurd en de verplichtingen hieromtrent zijn uitgebreid in de media besproken. Bovendien kunnen boetes, zowel administratieve als strafrechtelijke, aanzienlijk oplopen voor organisaties die niet in orde zijn. Waarom hebben veel bedrijven hun UBO’s dan toch nog niet geregistreerd?

Het zou interessant zijn om het fraudemodel van Graydon eens los te laten op de bedrijven die nog niet in orde zijn. Bedrijven die zich inlaten met criminele fraude vertonen namelijk welbepaalde symptomen die vaak terugkeren, los van de sector waarin de fraude zich voordoet. In het Graydon fraudemodel zijn al die signalen gebundeld. Globaal genomen hebben ze betrekking op de activiteit, het management, de locatie, financiële data en de status van het bedrijf. De score of de predictiegraad van dat fraudemodel wordt steeds efficiënter, naarmate meer partijen het model inzetten.

De Graydon UBO database

Graydon heeft door de jaren heen een enorm bestand van bedrijfsleiders en aandeelhouders opgebouwd. Het gebruikt jaarrekeningen, publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en aktes die bij de griffie worden neergelegd om de bedrijfsleiding en het aandeelhouderschap van bedrijven in kaart te brengen. Zowel geautomatiseerde procedures als manuele controles zorgen er bovendien voor dat dezelfde personen (op basis van bv. naam – adres – geboortedatum) telkens met elkaar gekoppeld worden, zodat een netwerk van organisaties rond een specifiek individu kan opgebouwd worden. De consolidatie van al die data en slimme algoritmes stellen ons op die manier al ettelijke jaren in staat om de UBO’s van alle actieve Belgische ondernemingen aan te duiden.

Bij gebrek aan een UBO-register, dat pas op 31 oktober 2018 in werking trad, gebruiken tal van banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen al jarenlang de UBO-oplossing van Graydon om zich in orde te stellen. Graydon heeft ondertussen bewezen een uitstekend hulp te zijn om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is overigens nog altijd aan de betrokken partij om te bevestigen of de gegevens met betrekking tot de UBO(‘s) correct zijn.

Wilt u weten hoe Graydon u kan ondersteunen bij de identificatie van uiteindelijke begunstigde(n) van een organisatie? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Gelijkaardige publicaties