‘Know your customer.’ Qu’est-ce que cela signifie?
Terug naar overzicht
blog

‘Know your customer.’ Wat betekent dat eigenlijk?

In het kader van de Europese antiwitwasrichtlijnen, omgezet in lokale wet- en regelgeving, zijn bepaalde ondernemingen verplicht om vooraf specifieke acties te ondernemen alvorens een klantenrelatie aan te gegaan. Het gaat onder andere  om banken, verzekeringsmaatschappijen, immobiliënmakelaars, accountants, notarissen, advocaten, bedrijfsrevisoren, enz. De lijst is behoorlijk uitgebreid en terug te vinden in artikel 1 van de Wwft.

De ondernemingen die aan de Wwft moeten voldoen, dienen in eerste instantie vooraf een klantenonderzoek te doen via een identiteitsidentificatie én -verificatie. Vervolgens moeten zij de zakelijke transactie onder de loep nemen. En tot slot dienen ze de identiteit na te gaan van de begunstigde en een compliance check uit te voeren. Met andere woorden: voor wiens rekening wordt deze transactie uitgevoerd? En, is die persoon gekend op sanctielijsten, controlelijsten of kwam die negatief in de media?

Indien zij geen verificatie kunnen doen van de hogergenoemde drie items, dan eindigt het verhaal. De transactie kan dan niet doorgaan en het vermoedelijk frauduleus dossier moet overgemaakt worden aan de Cel voor Financiële Informatie (CFI).

Deze procedure mag u beschouwen als de ‘know your customer’- (KYC) of de ‘customer due diligence’-procedure. In feite zijn het twee termen voor hetzelfde principe. De procedure is ingevoerd door Europa om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan.

100.000 euro naar Nicaragua a.u.b.

Een klant wenst 100.000 euro over te schrijven naar een buitenlandse vennootschap waarvan de zetel in Nicaragua gelegen is. De bank zal eerst de klant moeten identificeren. Vervolgens zal ze de transactie onderzoeken. Waarvoor dient deze transactie? Vervolgens zal de bank de begunstigde nagaan. Wie is bijvoorbeeld de bedrijfsleider die de controle heeft over deze buitenlandse onderneming met zetel in Nicaragua. Nicaragua behoort overigens tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen.

Jacht op fiscale fraude

De jacht op georganiseerde fiscale fraude is niet min. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Financiële Actie Groep (FAG) en anderen zijn hier nauw bij betrokken. De Europese Unie heeft tot zover vijf Richtlijnen opgelegd aan de lidstaten en een zesde is al in aantocht. Die mag u tegen het einde van het jaar verwachten. Ondertussen bent u gewaarschuwd: weet met wie u zakendoet. Zorg dat u uw klant kent om (stevige) boetes en imago- en reputatieschade te voorkomen.

Wilt u er nog meer over weten? Raadpleeg dan ook onderstaande downloads. Of contacteer ons, dan vertellen we u hoe we u kunnen helpen om in orde te zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Gelijkaardige publicaties