Business information - Bedrijfsinformatie - Informations d'entreprise
Terug naar overzicht
blog

Bedrijfsinformatie: beter vroeg dan laat

Vaak krijg ik van prospecten de vraag om snel bedrijfsinformatie te leveren over een bepaald bedrijf. Een kleinigheid voor me en ik duik met veel plezier in de Belgische bedrijvendatabase om aan die vraag te voldoen. Maar ik vind het ook altijd interessant om te weten waarom die bedrijfsinformatie plots zo dringend is. De ervaring leert spijtig genoeg dat het meestal betrekking heeft op een klant die maar niet betaalt.

Nochtans leek er in de voorafgaande gesprekken tussen mijn prospect en zijn klant geen vuiltje aan de lucht. Het telefonische contact verliep vlot en gemoedelijk. De website van de partij in kwestie zag er netjes uit en – volgens de klant – was het orderboek goed gevuld. De zaken gingen prima. Mijn klant deed zelfs een controle via Google Streetview en op het pand zelf was niks aan te merken.

De betaling van de factuur bleef evenwel uit en op het moment dat de prospect uiteindelijk mijn hulp vroeg, was de afgesproken betalingstermijn al flink overschreden. Zijn klant had al verschillende aanmaningen gekregen en was ook meerdere keren telefonisch gecontacteerd. De sympathieke persoonlijkheid van weleer was echter steeds moeilijker te pakken te krijgen. En als het dan al eens lukte, dan had die steeds een verklaring voor de vertraagde betaling.

Ik wist uit ervaring al snel dat het niet veel zin meer had om er nog bedrijfsinformatie op na te slaan. Ik vermoedde dat het kwaad al lang geschied was en inderdaad. De informatie over het bedrijf bracht verschillende alarmsignalen aan het licht. Ook voor mijn prospect was het niet meer dan een bevestiging van een vaag vermoeden.

Heel vaak zie ik ondernemingen bedrijfsinformatie consulteren en een credit check uitvoeren als het eigenlijk al te laat is. Ze moeten dan vaststellen dat hun klant al geruime tijd met financiële problemen kampt. Het is voor elke organisatie, of dat nu een kleine of een grote organisatie is, dan ook zinvol om grondig na te denken op welk moment u de kredietwaardigheid van een zakenrelatie controleert. U kunt beter bedrijfsinformatie consulteren nog voor u maar met een potentiële klant in gesprek gaat. Er zijn immers voldoende signalen die aantonen wanneer het de verkeerde kant uitgaat met een bedrijf.

Bedrijfsinformatie consulteren voor bestaande of nieuwe klanten?

Is dit dan het enige moment om de kredietwaardigheid te controleren? Absoluut niet. Klanten die regelmatig bij u afnemen, onderwerpt u best ook regelmatig aan een controle. Zeker bij grotere bestellingen of zeer specifiek maatwerk is een extra controle vaak geen overbodige luxe. Een klant die altijd financieel betrouwbaar was, kan dat morgen – om verschillende redenen – niet meer zijn. Situaties veranderen, dus uw klant heeft ondertussen misschien geen reserves meer.

Bij nieuwe klanten of bestaande klanten die minder frequent afnemen, controleert u best de bedrijfsinformatie bij elke nieuwe bestelling. Dat kan ook een positief effect hebben. Misschien komt u wel tot de vaststelling dat die klant die in het verleden zo laat was met zijn betaling, er vandaag financieel heel wat gezonder voorstaat.

In een vroeg stadium bedrijfsinformatie opzoeken loont dus altijd

Vergeet nooit dat het u al heel wat tijd, energie en geld kost om een nieuwe klant binnen te halen. U verstuurde brochures. U hebt prospecten talloze keren gebeld. Vertegenwoordigers legden in hun ijverige zoektocht verschillende bezoeken ter plaatse af. Het zijn allemaal acties waar een prijskaartje aan vast hangt. Dan wilt u achteraf niet tot de vaststelling komen dat het die moeite allemaal niet waard was. Wees dus niet te beroerd om op basis van bedrijfsinformatie gefundeerde beslissingen te nemen. Durf uitstel van betaling zelfs weigeren als daar een gegronde reden voor is. De bedrijfsinformatie en de kredietwaardigheid controleren in een vroeg stadium van de verkoopcyclus (prospectie) zal op korte of lange termijn altijd renderen.

Gelijkaardige publicaties