Génération de leads et prospection. Deux disciplines différentes?
Terug naar overzicht
blog

De activiteitscore gebruiken levert u altijd winst op

Waarom zou u bedrijven benaderen die economisch minimaal (of helemaal niet) actief zijn? Daar zult u weinig of niks verkopen. De tijd, het geld en de energie die u in dat type bedrijven investeert, is verloren moeite. Er is overigens een duidelijk verband tussen bedrijven die weinig tot geen activiteit ontplooien enerzijds en allerlei vormen van fraude anderzijds. Maak dus een onderscheid op basis van de activiteitscore. De score helpt u om uw kansen op conversie gevoelig op te trekken (en eventuele malafide bedrijven te vermijden). 

Sommige bedrijven blijven maar in het wilde weg commerciële mails sturen. Ik stel me wel eens vragen bij de boodschappen die ik krijg. Vaak behoor ik als ontvanger zelfs niet tot de doelgroep. In tijden van uitpuilende mailboxen is dat een allesbehalve efficiënte werkwijze natuurlijk. En in het kader van GDPR behoorlijk riskant, want vandaag of morgen lopen die cowboys toch tegen de lamp.

Koud bellen mag tegenwoordig ook al niet meer om nieuwe klanten te zoeken. Daarvoor werd de bel-me-niet-meer-lijst in het leven geroepen. Wat doen veel bedrijven? Events, inbound marketing of teruggrijpen naar de postmailing, wat best een kostelijke zaak is. Gelukkig is het dankzij de beschikbaarheid van data vandaag alsmaar eenvoudiger om uw doelgroep nauwkeurig af te bakenen en de efficiëntie en de conversie van uw campagnes gevoelig op te trekken.

Scores helpen om keuzes te maken

U kon al langer gebruikmaken van verschillende financiële scores om te bepalen of een zakenrelatie KAN (kredietadvies) en WIL betalen (betaalscore). U gebruikte ook de multiscore om een volledige klantenportefeuille te screenen en voor de verschillende segmenten aparte procedures te introduceren. Het zijn allemaal scores die nog elke dag hun waarde bewijzen, maar het zijn vooral scores die focussen op risico’s en faillissementen vermijden.

Recent werd de groeiscore gelanceerd, die resoluut in de toekomst kijkt. Ze brengt het groeipotentieel van een bedrijf in kaart over de komende 12 maanden. Een absolute meerwaarde voor uw strategische planning en budgettering, want het geeft bedrijven een duidelijk beeld van de klanten en prospecten die het waard zijn om tijd en budget aan te besteden.

Activiteitscore wijst op economische (in-)activiteit

Ook de activiteitscore focust op het potentieel van een bedrijf. Ze meet voor elk Belgisch bedrijf in welke mate het activiteit ontwikkelt en drukt dit uit in een score van 0 tot 10. Hoe lager de score, hoe kleiner de kans dat een entiteit, die als actief bij de KBO geregistreerd is, in werkelijkheid ook enige economische activiteit uitoefent.

Er zijn verschillende criteria die worden gewogen en die bepalen in hoeverre een bedrijf economisch actief is. Denk maar aan de mate waarin een entiteit facturen uitschrijft of ontvangt (betaalgedrag), de publicatie van (recente) statuten, de neerlegging van jaarrekeningen, de benoemingen van bestuurders, btw-plicht, … Al willen we hiermee niet alle elementen en de exacte formule vrijgeven.

Uitvoerig getest

De score werd op basis van enkele duizenden steekproeven (contactname, handmatig opzoekingswerk, bezoeken ter plaatse, …) getoetst aan de realiteit. Bij verdere tests bleek er een duidelijke relatie te zijn tussen een lage activiteitscore enerzijds en allerlei vormen van opduikende fraude anderzijds. Rechtbanken gebruiken de score om spookbedrijven op te sporen en fraude tegen te gaan.

Volgens het ministerie van justitie telde België in 2013 ongeveer 140.000 slapende vennootschappen. Maar in werkelijkheid zijn het er veel meer. Dergelijke organisaties zijn een gemakkelijke prooi voor niet altijd even bonafide kopers. Ze omzeilen hiermee de controle op de wettelijke oprichtingsvereisten. Daarnaast bieden deze structuren de mogelijkheid aan malafide ondernemers om zich - via de inschakeling van stromannen - in de anonimiteit te verschuilen.

Altijd winst

Maar de score is dus ook handig om uw doelgroep nauwkeuriger af te bakenen. Want waarom zou u het risico lopen om bij uw campagne op een frauduleus bedrijf te stoten? Waarom zou u tijd investeren of geld uitgeven aan bedrijven die economisch weinig of niet actief zijn?  Weggegooid geld. Toch? Bedrijven die miniem (of helemaal niet) economisch actief zijn, kunt u beter uitsluiten. Reken maar uit wat u dit zal opleveren als u brochures, kaartjes of catalogi wilt versturen die u vervolgens ook nog eens telefonisch wilt opvolgen.

Dat betekent dat u met kleinere database zult werken, maar de kwaliteit ervan ligt vele malen hoger. Groter is in dat opzicht dus zeker niet beter. Bovendien dient u minder geld uit te geven om uw kleinere database te onderhouden.

Altijd winst dus: minder kosten, betere selectie, hogere conversie. Meer succes met uw campagnes.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...