Minder faillissementen en laagste jobverlies door bankroet sedert begin van de crisis.
Terug naar overzicht
blog

Hoe krijgen we de economie weer snel op peil?

Het coronavirus heeft voor een onverwachte crisis gezorgd en bedrijven bewust gemaakt van hun kwetsbaarheid. Het virus maakt immers geen onderscheid in zijn slachtoffers. Het treft, net als bij de mens, evenzeer bedrijven die tot de lockdown perfect gezond waren. Een holistische en sterk gecoördineerde aanpak is noodzakelijk om een economische heropleving te realiseren. Laat dat nu net de grootste uitdaging zijn.

Vandaag zijn we op een moment gekomen waarin de nood aan maatschappelijk verantwoord ondernemen meer dan ooit de kop opsteekt. Als alle neuzen in dezelfde richting staan, is dit misschien wel een unieke kans om een nieuwe (bedrijfs-) wereld vorm te geven.

Willen we een snelle heropleving van onze economie na een periode van discontinuïteit, dan zijn versnipperde initiatieven en contradictorisch handelen uit den boze. Wat voor zin heeft het om steunmaatregelen te verlenen aan bedrijven die geen kans op overleven hebben en een paar weken later toch failliet verklaard worden? Er zijn harde keuzes nodig.

Cruciale schakels ondersteunen

De overheid richt zich best op de bedrijven die een cruciale schakel vormen in de bevoorradingsketen en voor een kettingreactie kunnen zorgen. Het zijn deze bedrijven die op hun beurt kansen moeten krijgen van de rechtbanken. Want alle bedrijven redden is een utopie. "Niet iedereen die om hulp vraagt, zal die krijgen", waarschuwde algemeen directeur Michel Casselman van de Vlaamse investeringsholding PMV al in Trends. De rechtbanken houden best in het achterhoofd dat de middelen – ondanks alle inspanningen en steunmaatregelen ten spijt – schaars zijn.

In dat kader treden ook de banken op het voorplan. De banken dienen bij te springen daar waar de steunmaatregelen onvoldoende zijn. Hiervoor kregen ze via het bankgarantiefonds al voor 50 miljard aan waarborgen van de overheid. Al klinkt het logisch dat ze – hun commercieel model in het achterhoofd – grote risico’s willen schuwen om te vermijden dat ze zelf in de problemen komen.

Hetzelfde geldt voor bedrijven. Bedrijven dienen acties op hun beurt te segmenteren in lijn met de strategie van de overheid, de rechtbanken en de banken, teneinde hun omzet efficiënt te beschermen.

Maatschappelijk verantwoorde keuzes

Als alle partijen hun acties op deze manier op elkaar kunnen afstemmen, dan worden belastinggelden en bedrijfsinspanningen optimaal aangewend voor de relance van onze economie. Het komt er dus op neer om de middelen die ter beschikking staan, gericht te besteden met het oog op resultaten. Alleen dan heeft een versnelde economische en maatschappelijke heropleving een grote kans op slagen.

Blind steun verlenen heeft geen enkele zin. Willen we dat subsidies (en uw belastinggeld) terecht komen bij malafide bedrijven? Bij spookbedrijven? Bij bedrijven met een moedermaatschappij in het buitenland, waarbij de kans groot is dat de investeringen wegvloeien? Bij bedrijven die voor de lockdown al op sterven na dood waren? Het vraagt om strategische en maatschappelijk verantwoorde keuzes, zodat onze kinderen en kleinkinderen niet alsnog moeten betalen om deze catastrofe te verwerken. Veel bedrijven doen momenteel aan schadebeperking (damage control), maar het stopt niet bij een risico-inschatting. Om een doelgerichte relance te realiseren is het noodzakelijk om verder te denken. Welke bedrijven steunt u en welke niet? En waar baseert u zich op om die keuze te maken?

Impact op de Belgische economie

Verschillende partijen hebben ondertussen de weg gevonden naar het Graydon impactmodel. Het is een onmisbare houvast geworden om die moeilijke keuzes te maken.

Omzetdaling, reserves en steunmaatregelen vormen de belangrijkste bouwstenen van het model. Verder houdt het onder andere rekening met leningscapaciteit, windowdressing, fraude-indicatoren, de mate van activiteit, internationale linken en het complete achterliggende netwerk in de eerste en de tweede graad. Kwestie van de meest correcte en concrete inzichten te verwerven om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De 9-grid hieronder geeft alvast de situatie van de Belgische populatie weer (situatie 18-05-2020). De X-as toont de financiële sterkte van de bedrijven op het moment van de lockdown (op basis van de multiscore). De Y-as geeft de impact van de coronacrisis weer. Merk bijvoorbeeld op dat 30,3% van de bedrijven voor de crisis nog gezond was (segment 3), maar - ondanks de steunmaatregelen die momenteel al zijn toegekend - het erg moeilijk zal krijgen om de lockdown te overleven.

Impactscore 9-grid Belgian Economy-20200518.JPG

Wilt u zelf een inschatting van de verschuivingen in uw klantenportefeuille aan de hand van bovenstaande 9-grid? Om een correcte forecast te maken of om marketing- en salesinspanningen te optimaliseren? Neem dan contact met ons op. We screenen uw bestand gratis. U krijgt van ons een 9-grid met percentages en aantallen, zodat u weet wat er van uw klantenportefeuille overblijft na de coronacrisis. En welke acties u dient te ondernemen om het geleden verlies goed te maken.

Gelijkaardige publicaties