Jaarrekening vertelt hoeveel bedrijfsovername kost
Terug naar overzicht
blog

Welke bedrijven kunnen deze crisis opvangen? En hoe lang nog?

De coronacrisis heeft ons allemaal plots naar de keel gegrepen. Een massa bedrijven hebben (al dan niet verplicht) de deuren gesloten. De drastische, maar noodzakelijke overheidsmaatregelen brengen evenwel de continuïteit van een massa ondernemingen en zelfstandigen in gevaar. Dat heel wat sectoren het zwaar te verduren krijgen, staat spijtig genoeg vast. Om de impact van de coronacrisis te berekenen, ontwikkelde Graydon de impactscore. Enerzijds een score om aan te duiden welke bedrijven, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, steun van hun leveranciers en de overheid nodig hebben om de lockdown te doorstaan. Anderzijds een flexibel model dat toelaat om – naar steun toe – simulaties te maken op basis van de overheidsbeslissingen en steunmaatregelen die uitgevaardigd worden.

De strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken, duwen heel wat sectoren in de onmiddellijke gevarenzone. Graydon berekende dat één op de vier bedrijven in problemen komt als de omzet voor twee maanden wegvalt. Het aandeel kerngezonde bedrijven in onze economie slinkt zienderogen. Horecazaken zien inkomsten uit trouwfeesten, lente- en communiefeesten in rook opgaan. Reizen en tal van evenementen worden uitgesteld of geschrapt. Een bevraging van sectorfederatie Agoria bij 190 technologiebedrijven leert dat de omzet, drie weken na de eerste maatregelen, met de helft is teruggevallen ten opzichte van maart vorig jaar. Al zijn er grote verschillen per industrie. Het is overigens slechts een greep uit de sectoren die geraakt worden door sluitingen en technische werkloosheid.

Graydon Schokbestendigheidsscore

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon vergaarde door de jaren heen heel wat expertise en ervaring met de ontwikkeling van unieke scoremodellen. De voorbije weken kregen we meerdere keren de vraag welke bedrijven in staat zijn om een crisisperiode, zoals die zich nu voordoet, te overbruggen. Feit is dat Graydon al langer – na de aanslagen in Brussel en Zaventem in maart 2016 – bezig is om de impact van dergelijke schokken te berekenen. De formule en het algoritme achter de schokbestendigheidsscore zijn dan ook het resultaat van een doordacht rijpingsproces, dat nu effectief geactiveerd is. Het team van data-analisten van Graydon heeft vervolgens alles in het werk gesteld om het model op punt te stellen en de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven in kaart te brengen. Na validatie werd het model overigens meteen geadopteerd door de crisis taskforce van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De Graydon Schokbestendigheidsscore zelf is gebaseerd op de (gedeeltelijke of volledige) discontinuïteit van onze economie. Ze geeft aan in welke mate een bedrijf bijvoorbeeld twee maanden van verminderde activiteit of volledige sluiting kan doorstaan. In welke mate heeft het dus voldoende reserves om, in eerste instantie zonder externe (financiële) steunmaatregelen, deze periode te overleven?

Weet u welke van uw klanten en leveranciers in staat zijn om deze crisis op te vangen? Weet u welke van uw klanten hierin uw steun kunnen gebruiken? Welke het meeste nood heeft aan goede betalingsregelingen? De schokbestendigheidsscore vertelt het u meteen.

Meer info

Beginsituatie en impact

De dag voor de lockdown in voege trad, besliste Graydon om in geen tijd een online applicatie te bouwen om uw klantenportefeuille op te laden, te verrijken en meteen weer te downloaden. In het Graydon Schokbestendigheidsscore Report vindt u per individueel bedrijf naast de schokbestendigheidsscore ook (aan de hand van de multiscore, een score die op een accurate manier de gezondheid van een onderneming meet in normale omstandigheden) de situatie terug op dag 0, de dag voor de crisismaatregelen genomen werden. Zo krijgt u een beeld van de situatie waarin het bedrijf zich op dat moment bevond en de mate waarin de crisis hierop een impact heeft. Niet om die bedrijven met de vinger te wijzen en uit te sluiten, maar om hen – in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen – te steunen met eventuele afbetalingsplannen of uitstel van betaling en om in te schatten welke extra steunmaatregelen er nodig zijn.

Schobestendigheidsscore en multiscore zijn overigens op een geheel andere redenering gebaseerd. Want zelfs een bedrijf in moeilijkheden heeft nog een zekere continuïteit. Het heeft nog altijd een vorm van inkomsten. Het algoritme van de schokbestendigheidsscore vraagt een geheel andere benadering en is gebaseerd op de (gedeeltelijke of volledige) discontinuïteit van onze economie.

De schokbestendigheidsscore is dan ook geen voorspelling, maar een weergave van de feiten en een weerspiegeling van de realiteit.

Flexibel model

Het model is flexibel, naargelang de omstandigheden en de maatregelen die genomen worden. Graydon engageert zich om het model verder bij te sturen als de omstandigheden veranderen gedurende de volledige periode van de alarmsituatie. Blijkt bijvoorbeeld dat de impact langer duurt of indien er nieuwe steunmaatregelen worden uitgevaardigd, dan zal ook het model en de score in functie daarvan aangepast worden. In die zin kunnen dankzij het model dus ook verschillende scenario’s bekeken worden.

We vertrekken van een basismodel dat rekening houdt met twee maanden directe gevolgen van de schok, namelijk een vermindering of volledige stopzetting van het bedrijfsinkomen door het coronavirus. Maar naast de huidige toepassing in volle coronacrisis kan het algoritme eveneens aangewend worden door bijvoorbeeld burgemeesters als ze de impact willen meten van wegenwerken. De score geeft de onmiddellijke impact aan op bedrijven en hun vermogen om al dan niet, rekening houdend met de uitgewerkte steunmaatregelen, de vooropgestelde periode van lockdown te doorstaan.

Elk bedrijf dient zich in ieder geval de vraag te stellen hoe sterk klanten en leveranciers in hun schoenen staan, want deze situatie is ongezien. Wilt u weten welke van uw zakenrelaties in uw klantenportefeuille wankelen en uw steun kunnen gebruiken om deze crisis te doorstaan? Dan is Graydon bij uitstek een partij die u hierbij kan helpen!

Contacteer ons voor meer informatie over het Graydon Schokbestendigheidsscore Report.

Gelijkaardige publicaties