Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Hoe kiest u een rechtbank?

Wilt u vermijden dat u moet opdraven naar een rechtbank aan de andere kant van het land bij een betwisting van een factuur? Dat kan ... op 1 voorwaarde. U moet in uw algemene voorwaarden opnemen voor welke rechtbanken eventuele gedingen aanhangig gemaakt kunnen worden.

Bedrijven die zakendoen mogen zelf kiezen aan welke rechtbanken eventuele betwistingen worden voorgelegd. U neemt die dus best op in uw algemene voorwaarden. Daarbij beperkt u zich momenteel best nog niet tot de Rechtbank van Koophandel. Voor bedragen tot 1.860 euro blijft de vrederechter nog enkele maanden bevoegd, ook voor transacties tussen twee bedrijven. U vermeldt dan ook best dat eventuele geschillen moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken (meervoud) die bevoegd zijn voor de locatie waar uw hoofdzetel zich bevindt.

Kiest u geen rechtbank?

Duidt u geen rechtbank aan, dan kan de zaak aanhangig gemaakt worden voor de rechtbank die bevoegd is in de plaats van de verweerder of voor de rechtbank die bevoegd is in de plaats waar de verbintenis tot stand is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld de plaats van levering zijn, de plaats waar een dienst moest worden geleverd of de plaats waar de betaling moet worden uitgevoerd. Hou er bij dit laatste rekening mee dat schulden haalbaar zijn, waardoor u voor dit aspect weer op de plaats van de verweerder uitkomt.

Ken de nieuwe structuur

De Rechtbanken van Koophandel zijn sinds 1 april 2014 overigens anders georganiseerd. Niet langer meer per arrondissement, zoals dat tot nog toe het geval was. Er blijven nu nog slechts 5 zones over in België: Brussel, Gent (Oost- en West-Vlaanderen), Antwerpen (provincies Antwerpen en Limburg), Luik en Henegouwen. Al mogen de betrokken rechtbanken nog wel lokale afdelingen hebben.  Ze mogen die zelfs bepaalde specialiteiten toekennen. Dit houdt in dat alle zaken rond een bepaald thema uit de provincies Antwerpen en Limburg naar bijvoorbeeld Turnhout verwezen kunnen worden. In de praktijk zitten we evenwel nog in een overgangsfase. De nieuwe structuur moet zich de komende maanden uitkristalliseren.

Taal zoals op de factuur

Voor een zaak in Brussel kan daar nog een taalkwestie bijkomen. De eiser kan kiezen voor zijn eigen taal, maar de verweerder kan de verwijzing naar een andere taalrol vragen. Daarbij kan de taal van het onderliggende stuk een belangrijke rol spelen. Is de factuur in het Nederlands, dan heeft u veel kans op de Nederlandstalige rol terecht te komen. Is het een Franstalig stuk? Dan ligt de Franstalige voor de hand. En wat met een Engelstalige factuur? Dan zal de rechtbank zelf kiezen.

Vrederechter valt af

De volgende wijziging zit er bovendien aan te komen tegen 1 september.  Dan worden alle zaken tussen twee handelaars of bedrijven weggehaald bij de vrederechter. Ook die tot 1.860 euro. De Rechtbank van Koophandel wordt dan de natuurlijke rechter. Tegelijk wordt de grens voor andere geschillen bij de vrederechter (tussen twee burgers) opgetrokken tot 2.500 euro.

Gelijkaardige publicaties