De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Risk management steeds belangrijker voor grote bedrijven

Wereldwijd besteden bestuurders van grote ondernemingen steeds meer aandacht aan risk management. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van The Economist Intelligence Unit in opdracht van advocatenkantoor Clifford Chance. Bestuursleden zijn vooral op hun hoede voor reputatieschade, financiële en juridische risico’s.

Risk management

Voor het onderzoek zijn 320 bestuursleden van internationaal actieve ondernemingen met een jaaromzet van minstens een half miljard dollar ondervraagd. Drie van de vier respondenten geven aan dat de aandacht van de directie voor risicobeheersing toeneemt. Volgens 58 % gaat deze trend gepaard met toenemende investeringen in risk management. Van de ondervraagde bedrijven heeft 74 % commissarissen benoemd met expertise in de beheersing van specifieke risico’s. 

Toch beschikt slechts 26 % van de Europese bedrijven over procedures om omvangrijke risico’s het hoofd te bieden. Opvallend is dat directies in Noord-Amerika en Azië-Pacific meer rekening lijken te houden met Risk en Compliance dan hun Europese collega’s. Zo is het percentage ondervraagden dat procedures heeft om grote risico’s te beheersen in Noord-Amerika (40 %) en in Azië-Pacific (43 %) aanzienlijk hoger.

Reputatierisico

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat directieleden bij een incident of schandaal (zoals een datalek, cyberaanval of corruptiezaak), meer vrezen voor reputatieschade (57 %) dan voor de gevolgen voor de beurskoers (39 %) of een eventuele schadeclaim of boete (33 %). Mogelijke reputatieschade is wereldwijd een groeiende bron van zorg. Maar liefst 78% van de ondernemingen verwacht dat reputatieschade voorkomen de komende twee jaar een hogere prioriteit krijgt. Ook maakt het merendeel van de ondervraagden zich zorgen over het risico op reputatieschade als gevolg van onethisch gedrag van medewerkers.

Niet alle ondervraagden zijn positief over de toenemende aandacht voor risk management.

Balans

Toch zijn niet alle ondervraagden positief over de toenemende aandacht voor risk management. Zo vreest 40 % van de ondervraagden dat de directie zich teveel laat leiden door het vermijden van risico’s, wat een remmende werking heeft op de groei van het bedrijf. Directieleden zouden terughoudender kunnen worden wanneer ze nieuwe initiatieven aangaan. Volgens Jeroen Ouwehand, hoofd van de procespraktijk van Clifford Chance in Continentaal Europa, dienen bestuursleden de nodige stappen te ondernemen om risico’s te beheersen. Maar tegelijkertijd moeten ze erover waken dat de balans niet overhelt en de organisatie te veel risico’s gaat vermijden. 

Lees ook in een eerder blog over de vijf basisstappen voor effectief risicomanagement.

Gelijkaardige publicaties