Libérez des capitaux grâce à une bonne gestion des stocks
Terug naar overzicht
blog

“Technologische evolutie zal consolidatie in uitzendsector voorbij steken”

Federgon, de Federatie van HR-dienstverleners, kwam recent met cijfers naar buiten dat bedrijven de eerste zes maanden van dit jaar minder beroep deden op uitzendkrachten. Is het een indicatie dat onze economie voor een terugval staat? Waakzaamheid is geboden, maar cijfers van Graydon Belgium doen nochtans vermoeden dat bedrijven in deze kapitaalintensieve sector niet meteen moeilijkheden hoeven te vrezen. Onze cijfers voorspellen een groei van zo’n 2,3%. We hadden daarover een gesprek met Pieter Van Hemele (co-CEO van Talentus) en Katty De Keyzer (Operations Director bij ASAP HR Group) die we verschillende topics voor de voeten schoven. In dit eerste artikel gaan ze dieper in op de evolutie van de sector.

“Er is volop een consolidatiegolf aan de gang”, zegt Pieter Van Hemele. “Je krijgt een aantal grotere spelers, die verhoudingsgewijs ook iets gezonder zullen zijn. De vraag is alleen hoe lang die consolidatiegolf nog zal duren. Op termijn zal die afgeremd worden door de technologische evolutie. Vandaag proberen de verschillende spelers vooral size te maken, want je kunt niet langer overleven als je geen nationaal platform hebt om je diensten aan te bieden. Maar de impact van de technologie gaat straks dermate groot zijn, dat er geen behoefte meer is om nog verder te consolideren. De focus zal dan verschuiven van overnames naar technologische ontwikkelingen.”

Technologische evolutie

De voorbije jaren werden gekenmerkt door fusies en overnames. De namen van verschillende spelers zoals Ritmo, Flexpoint, Trixio, Vio, Trace, … verdwenen en gingen op in grotere groepen. USG werd recent overgenomen door een Aziatische groep, T-Groep door een investeringsfonds, … Het stopt niet.

“Als kleinere speler is het moeilijk om de technologische evolutie, en een wetgeving die steeds complexer wordt, te volgen. Denk maar aan de invoering van GDPR. Of je dat nu implementeert in een bedrijf met 20 miljoen euro omzet of 100 miljoen of 1 miljard, de investering blijft min of meer hetzelfde. Er zal wel enigszins een correlatie zijn, maar die is niet recht evenredig met de grootte van het bedrijf. Ik zie wel eens nieuwe spelers opduiken die zeer efficiënt werken. Vaak zijn dat mensen die ervaring hebben in de sector. Die doen dat goed, maar ik vraag me af hoe ze dat op termijn allemaal gaan blijven onderbouwen. Bij Talentus hebben we een team van drie mensen die permanent bezig zijn om onze processen verder te optimaliseren met innovatieve technologie. Deze manier van werken stelt ons in staat om het matchen van kandidaten beter en sneller uit te voeren. Bedrijven die onvoldoende slagkracht hebben, zullen het daar lastig mee krijgen.”

Volume kan u redden

Katty De Keyzer is dezelfde mening toegedaan. Of je nu een klein of een groot bedrijf hebt, de investeringen blijven hetzelfde.

“Je hebt behoorlijk wat budget nodig om de trends te kunnen volgen. Een Applicant Tracking System, een e-learning-module, een app, … Je bent snel enkele ettelijke tienduizenden euro’s kwijt. Wie gaat dat allemaal betalen? De uitzendsector is in een commodity markt beland. Bedrijven zijn niet langer bereid om veel geld te betalen voor een flexibele dienstverlening. De tarieven staan onder druk, de marges zijn laag. Met die prijselasticiteit kun je niet meer spelen. Dus blijft er nog één manier over om je te redden en dat is volume. Consolidatie, opkopen of opgekocht worden. Alleen zo krijg je voldoende budgetten bij elkaar om te blijven investeren. Ik zie er nog niet meteen een eind aan komen.”

“Ook bij de kantoren die zich op de markt van de dienstencheques gestort hebben, zie je een gelijkaardige trend. Ook daar is om dezelfde reden een consolidatiegolf aan de gang.”

Slachtoffers

“Er zullen nog slachtoffers vallen. Daar moeten we niet flauw over doen”, vult Pieter Van Hemele nog aan. “Er zitten heel wat cowboys in onze sector. Het feit dat de sociale inspectie heeft aangegeven om meer controles uit te oefenen, is een goede zaak en helemaal terecht. Kijk daarnaast ook eens naar de evolutie van de bedrijven in België. De productie blijft wegtrekken uit ons land. De overheid zegt daar wel wat aan te willen doen, maar dat lukt niet. De loonkost blijft pertinent hoog. Daarnaast is de problematiek van vergunningen voor productiebedrijven zo moordend, dat bedrijven toch uitwijken naar Polen, Tsjechië en China.”

“Bij Talentus zijn we daar minder gevoelig voor omdat we vooral met gespecialiseerde  profielen aan de slag gaan zijn. Maar veel andere spelers, die gefocust zijn op louter uitvoerende profielen, gaan daar ongetwijfeld een impact van ondervinden. ”

Gouden kandidaten

“Size en technologie zijn inderdaad cruciaal in de uitzendsector”, zegt industry expert Glenn Philips van Graydon Belgium. “Maar ik merk ook dat de uitzendgroepen veel duurzamer omgaan met hun zogenaamde ‘goud’ en dat zijn hun kandidaten. Sterke kandidaten worden even hoog en misschien wel hoger ingeschat als klanten, die ze moeten koesteren en optimaal moeten inzetten. Ze zijn bereid om te investeren in hun kandidaten, want het zijn de kandidaten die uiteindelijk voor een tevreden eindklant moeten zorgen. Gevolg? De kandidaat ervaart een goeie service en de klant heeft er een waardevolle potentiële kracht bij, die de firma op lange termijn echt iets kan bijbrengen. Voor dat type kandidaten en die optimale matchingprocessen is de eindklant wel bereid om meer te betalen. Er zijn dan ook spelers die op die manier hogere winstmarges nastreven in meer gespecialiseerde sectoren, los van volume.”

“Daarnaast merken we dat de sector ook nieuwe markten aanboort. Denk maar aan de vzw’s die zeer sterk gegroeid zijn als afzetmarkt voor uitzendkrachten.”

Kan diversificatie een oplossingen bieden voor de huidige spelers? Worden ze misschien wel verplicht om te diversifiëren? Of maken ze op een andere manier het verschil? In het volgende blogartikel gaan dezelfde gesprekspartners er dieper op in.

Download ook de sectorfiche

Graydon Sector Insights: uitzendarbeid

C317BE_Graydon-Sector-Insights-Uitzendarbeid.JPG

Heeft u zelf een mening over de evolutie van de sector uitzendarbeid? Of wilt u zelf dieper in de cijfers duiken? Aarzel dan niet om ons meteen te contacteren. Wij gaan graag het gesprek aan.

Gelijkaardige publicaties