eBook Graydon - Hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht

Hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht: wat kan ik ermee?

Download de krachtlijnen waar u als ondernemer van op de hoogte moet zijn.

De nieuwe Belgische vennootschapswetgeving is een feit. Het speelveld om te ondernemen krijgt hiermee een grondige make-over. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn de codewoorden. Mooi, maar wat betekent dat concreet voor u als ondernemer?

Download eBook

Om ondernemers bij te staan en kort wegwijs te maken in de belangrijkste innovaties hebben het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Graydon Belgium en de Koninklijke Federatie van Notarissen (FEDNOT) de handen in elkaar geslagen. Want de hervormingen zullen een impact hebben op – letterlijk – elk bedrijf in België. Als ondernemer zult u een antwoord moeten geven op een aantal pertinente vragen. Deze vragen, alsook de belangrijkste krachtlijnen zijn samengebracht in deze beknopte, maar overzichtelijke publicatie. Het is de ideale gelegenheid om even stil te staan en u bewust te worden van talrijke juridische facetten die gepaard gaan met de start en de uitbouw van een onderneming.

Toelichting van de belangrijkste krachtlijnen

 • Drastisch minder vennootschapsvormen
 • De vier vennootschapsvormen uitgelicht
 • Begrip kapitaal verdwijnt bij de BV en CV
 • Nijverheid en knowhow kunnen worden ingebracht
 • BV en NV worden in principe opgericht door één persoon
 • Grote statutaire vrijheid om af te wijken van standaardregeling
 • Flexibele communicatie
 • Vanaf nu altijd statutaire zetelleer
 • Statuten kunnen afwijken van het principe ‘één aandeel = één stem’
 • Omvorming wordt duidelijker en eenvoudiger
 • Beperking bestuurdersaansprakelijkheid
Andere eBooks