eBook Graydon - Vooruitziend ondernemen: 23 tips voor een gezond bedrijf

Vooruitziend ondernemen: 23 tips voor een gezond bedrijf

Adviespocket, het resultaat van een samenwerking tussen UNIZO en Graydon Belgium.

UNIZO en Graydon Belgium kunnen terugblikken op een jarenlange samenwerking. De databank die Graydon dagelijks onderhoudt, geeft ruim inzicht in de bewegingen van individuele bedrijven en dus ook over de economische ontwikkelingen. Gezamenlijke publicaties zoals de startersatlas en het KMO-rapport zijn daar in grote mate op gebaseerd. Het cijfermateriaal ondersteunt UNIZO om de juiste conclusies te trekken en een concreet actieplan op te stellen met de bedoeling het KMO-landschap actief te ondersteunen.

Download eBook

Op basis van de gegevensverzameling én -verwerking, ontwikkelde Graydon modellen die zowel de risico’s als de groeikansen van elk bedrijf individueel inschatten. Die informatie helpt elke ondernemer om concrete en gefundeerde beslissingen te nemen. De ruime ervaring en kennis delen we graag met andere ondernemers, want we streven ernaar om zo veel mogelijk bedrijven te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei.

Ontdekken, vernieuwen, evolueren

Deze adviesbrochure, opgemaakt in nauwe samenwerking met UNIZO, is hiervan een belangrijke uiting. Als bedrijfsleider is het immers belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Dit betekent dat u inzicht heeft in vraagstukken rond bedrijfsbeheer, beslissingsprocessen, financieel beheer, … Uw sociaal netwerk onderhouden, is hierbij ongetwijfeld essentieel. Maar ook permanente bijscholing is cruciaal in de snel evoluerende bedrijfswereld. Een bedrijf runnen betekent ook blijvend leren. Leren doet ontdekken, vernieuwen en evolueren.

Deze pocket moet u helpen om risico’s te vermijden en kansen te ontdekken.

In deze adviespocket:

  • 15 preventieve tips, vitaminen om uw bedrijf gezond te houden
  • tal van ondernemers die tips ondersteunen met cases uit de praktijk
  • 8 alarmsignalen om in de gaten te houden
Andere eBooks