Graydon infographic compliance - Infographie conformité

Compliance: voldoet u aan de wetgeving?

Voldoet u aan de compliancewetgeving?

Hoe kunt u enerzijds bestaande klanten en relaties verifiëren en anderzijds controleren of nieuwe klanten en relaties zijn wie ze beweren te zijn? Het blijft moeilijk voor bedrijven om de juiste aanpak voor compliance te vinden. Er is een schat aan informatie en statistieken die de ware omvang van het probleem aantonen en het broodnodige besef van urgentie aanwakkeren.

Wat leert u van deze infographic?

  • Hoeveel miljarden banken aan boetes omdat ze niet compliant zijn
  • De enorme toename aan complianceboetes de afgelopen 18 maanden
  • Het aantal risk & compliancemanagers dat toegeeft niet op de hoogte te zijn van de boetes
  • En nog veel meer…

 

Download infographic

Andere Infographics