Graydon Brancheonderzoek 2015 Horeca

Brancheonderzoek 2015: De horecasector doorgelicht.

Meer stopzettingen dan startende horecabedrijven

Tijdens de eerste zes maanden van 2015 lag het aantal stopgezette horecazaken voor de eerste keer ooit hoger dan het aantal startende horecabedrijven. Dat blijkt uit het Graydon brancheonderzoek 2015: de horecasector doorgelicht.

Download studie

Waar het voorheen vooral in de deelsector ‘Cafés en bars’ was dat een groot aantal zaken sloot, werden het voorbije jaar ook in andere deelsectoren van de horeca sterke stijgingen genoteerd.

Zo is in de sector ‘eetgelegenheden met volledige bediening’ (traditionele restaurants) het aantal stopzettingen gedurende het eerste halfjaar van 2015 met 141 eenheden gestegen (+31,26%) tegenover dezelfde periode vorig jaar. Eenzelfde trend zien we bij ‘eetgelegenheden met beperkte bediening’ (snackbars), waar een stijging werd vastgesteld met 171 eenheden (+25,9%). In de sector ‘catering’ steeg het aantal stopzettingen ook met 87 eenheden (+74,3%).

Download het brancherapport voor meer inzichten en verklaringen rond de negatieve groei in de horecasector.

Een greep uit de bevindingen:

  • Van januari tot en met juni van dit jaar werd in België een krimp genoteerd van 223 economische entiteiten.
  • Vorig jaar werd er gedurende dezelfde periode nog een groei geboekt van bijna 600 horecazaken. 
  • De horecasector blijkt ook een van de sectoren met het kleinste aantal groeibedrijven – zelfs een stuk lager dan de landbouwsector.
Andere Studies