Studie Graydon - Gezondheidsbarometer Belgische ondernemingen

Gezondheidsbarometer Belgische ondernemingen - situatie 31/12/2018

Betaalgedrag blijkt duidelijke indicator voor financiële gezondheid van een onderneming.

In de Gezondheidsbarometer vond u de voorbije jaren een getrouw overzicht van de alarmwaarde van een aantal knipperlichten, die de financiële gezondheid van een bedrijf ondermijnen. De volledige publicatie In Foro kwam telkens tot stand dankzij een intense samenwerking tussen de Unie der Rechters in Handelszaken van België (URHB) en Graydon Belgium.

Download whitepaper

Het verband tussen de knipperlichten en een faillissement is overduidelijk. Ook nu vindt u dus weer een belangrijk hoofdstuk dat uitgebreid ingaat op de alarmwaarde van de voornaamste signalen. Vorig jaar is er overigens geopteerd om een aantal klassieke knipperlichten te vervangen door andere die veel pertinenter blijken. Het betaalgedrag bijvoorbeeld. Hoewel het geen officiële bron is, blijkt het waargenomen betaalgedrag van een onderneming een duidelijke indicator.

De conclusies blijven in ieder geval gelijklopend. Wie de klassieke financiële criteria hanteert om faillissementen te vermijden of om bedrijven in moeilijkheden te definiëren, werkt niet efficiënt. Er zijn tal van andere niet-financiële knipperlichten die jaar na jaar hun waarde bewijzen.

Verder in deze editie gaan we ook dieper in op de gevolgen van de nieuwe insolventiewet die vorig jaar in voege trad.

Download de volledige In Foro:

  • Deel 1 – Gezondheidsbarometer van de Belgische ondernemingen
  • Deel 2 – Evolutie van de insolventie sinds 1 mei 2018
Andere Studies