Studie Graydon - KMO-rapport

Het KMO-rapport (editie januari 2020)

Een gedetailleerd beeld van de financieel-economische gezondheid van onze kmo’s.

Het KMO-rapport – een initiatief van Graydon, Unizo en UCM – schetst elk jaar een gedetailleerd beeld van de financieel-economische gezondheid van de kmo’s in België (max. 49 werknemers). Het gaat tevens dieper in op de evolutie. Deze elfde editie blikt terug op de periode 2009 tot en met 2018.

Download studie

Het KMO-Rapport telt 172 pagina’s aan cijfermateriaal en analyses. Het is in eerste instantie interessant voor de ondernemer zelf, die zichzelf wil positioneren tegenover andere kmo’s. Zowel binnen een specifieke sector, als binnen een bepaalde regio.

Daarnaast is het rapport ook een waardevolle bron van informatie voor iedereen die de financieel-economische gezondheid van de Belgische kmo’s wil bestuderen en opvolgen.

Inhoud van het KMO-rapport

  • Deel 1: Een overzicht van het aantal kmo’s in België en de evolutie daarvan (volgens leeftijd, juridische vorm, sector en aantal werknemers).
  • Deel 2: Een analyse van zes financieel-economische parameters en één allesomvattende indicator, de FiTo®-score. De score is gebaseerd op acht ratio’s en geeft een duidelijk beeld van de financiële toestand van ondernemingen.
  • Deel 3: Vijf extra financieel-economische parameters, zoals het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet, de investeringen in materiële vaste activa, het bedrijfsresultaat met het aandeel verlieslatende bedrijven en het eigen vermogen.
  • Deel 4: Een analyse van de financieel-economische gezondheid van vennootschappen én eenmanszaken op basis van de Multiscore, een score die op middellange termijn het risico en het groeipotentieel inschat.
Andere Studies