Startersatlas - Atlas du Créateur 2022

Startersatlas 2022

The lean startup method is not about cost, it is about speed.

In 2004 startte UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, met de publicatie van de Startersatlas. Dit werk bundelde voor het eerst alle relevante startersstatistieken. Naar jaarlijkse gewoonte maakt UNIZO een nieuwe update van de Startersatlas, in samenwerking met UCM en de data van Graydon Belgium.

In 2021 werden in België 119.830 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht. In vergelijking met 2020 zijn er 13.042 meer starters, een stijging van 12,21%. Daarmee zit het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in België voor het negende opeenvolgende jaar in de lift. Tussen 2019 en 2020 zagen we een beperkte procentuele verandering van 0,64% – ondanks de coronacrisis – waardoor in 2021 er een inhaalbeweging lijkt te zijn.

Download studie

Dankzij de stijging van 12,21% is er een nieuw record van het aantal starters in België. Het vorige record werd opgetekend in 2020 toen er 106.788 starters werden geteld. In vergelijking met tien jaar geleden (2011) zijn er nu 38.610 meer starters (+47,5%). Deze significante stijging is een positief gegeven voor de Belgische economie, onder meer omwille van de potentiële creatie van werkgelegenheid en productie.

De Startersatlas 2022 bevat onder andere ...

  • Een geografische uitsplitsing van het aantal startende ondernemers
  • Een overzicht van de populairste rechtsvormen en de populairste startersactiviteiten
  • De verhouding vrouw-man
  • De aanwerving van personeel
  • De overlevingsgraad na 5 jaar
  • De financiële gezondheid van starters na 5 jaar
  • De nettogroei (federaal, regionaal en per sector)
Andere Studies