Studie Graydon betaalgedrag B2B / betaalscore België

Studie betaalgedrag 2018

Tweede jaarhelft kenmerkt zich door een duidelijke neerwaartse tendens.

Het betaalgedrag tussen bedrijven onderling en van de overheid naar het bedrijfsleven toe stagneerde enigszins tijdens het eerste semester van 2018. In het derde trimester vertoont de betaalindex traditioneel een dip, maar die was vorig jaar bijzonder zwaar (-2,3 punten). Meestal volgt een herstel in het vierde trimester, maar die stijging bleef dan weer uiterst beperkt (+1,5 punten).

Download studie

De tweede jaarhelft 2018 kenmerkt zich dus door een duidelijke neerwaartse tendens van het betaalgedrag. Verder tonen de cijfers aan dat de invloed van de industrie op deze evolutie zich beperkt tot enkele sectoren, terwijl het sterk verzwakte betaalgedrag van sommige overheden van cruciale invloed is.

Een factuur op tien is een wanbetaling. Facturen die veel te laat en in het slechtste geval helemaal niet betaald worden, betekenen een rechtstreekse aanslag op de liquiditeit van een onderneming. Het blijft dus een prioriteit voor bedrijven om dit volume aan wanbetalingen terug te dringen, zodat ze meer werkmiddelen overhouden.

Download de studie betaalgedrag 2018

  • Eén factuur op tien is een wanbetaling en wordt véél te laat of niet meer betaald.
  • Daling betaalkwaliteit beperkt zich tot enkele specifieke sectoren.
  • Negatieve trend betaalgedrag federale overheid zet zich door.
  • Regio’s evolueren op dezelfde manier.
  • De betaalindex op federaal, regionaal en provinciaal niveau.
  • Tendensen binnen de federale en regionale openbare besturen en centrumsteden.
  • Totaaloverzicht van de betaalscores per sector.
Andere Studies