Studie Graydon betaalgedrag B2B / betaalscore België

Studie betaalgedrag Q3 2017

Kwaliteit betaalgedrag kalft af, volume aan wanbetalingen stijgt.

De Graydon Betaalindex is in het derde trimester van 2017 gezakt naar een waarde van 101,5 en dat is de zwakste waarde sinds begin 2014. Sindsdien betaalde het Belgische bedrijfsleven de facturen een stuk correcter. Tijdens het vierde trimester 2015 piekte de betaalindex zelfs op 105,8, maar sindsdien ging het betaalgedrag er weer gestaag op achteruit.

Download studie

Het aantal facturen dat veel te laat betaald wordt (méér dan 90 dagen na vervaldatum), stijgt opnieuw sterk en dat is op zijn minst zorgwekkend. De voorbije jaren schommelde dit rond de 8% à 9% van de facturen. Afgelopen trimester steeg dat opnieuw naar zelfs 11,41%.

Download de volledige studie met alle analyses en verklaringen en alle regionale, provinciale en sectoriële trends en tendensen.

Verder in de studie betaalgedrag:

  • De economische schade als gevolg van wanbetalingen en faillissementen bedraagt meer dan 10 miljard euro.
  • De resultaten van een enquête bij actieve en gefaillieerde bedrijfsleiders met betrekking tot betaalgedrag.
  • De federale overheid evolueert opnieuw naar een slechte betaler en noteert de slechtste waarden sedert 2007.
  • Het betaalgedrag daalt in de drie gewesten, maar sterker in Brussel en Wallonië.  
  • De wet ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties en overheid moet beter (opinie).
Andere Studies