Studie Graydon betaalgedrag B2B / betaalscore België

Studie betaalgedrag Q3 2020

Covid-19 zorgt voor duidelijk neerwaartse knik in het betaalgedrag.

De gevolgen van de corona-epidemie laten zich duidelijk voelen in het betaalgedrag van de B2B-ondernemingen. Gedurende het tweede kwartaal 2020 daalde de kwaliteit van het betaalgedrag in belangrijke mate. In het derde kwartaal 2020 zien we opnieuw een positieve correctie, zij het dat we ook nu moeten blijven gewag maken van een alarmerend zwak betaalgedrag.

Gedurende het tweede trimester 2020 zakte de Graydon betaalindex naar 96,8 om in het derde trimester 2020 te evolueren naar 97,8. Dit in tegenstelling tot de periode na de vorige economische crisis waar we indexwaarden tot boven 105 noteerden.

Op de uitgesproken dip van midden 2019 na zijn dit de zwakste scores sinds de vorige crisis. De positieve invloed van de opeenvolgende wetgevingen rond B2B-betaalgedrag én de initiatieven die de federale overheid in 2008 nam om haar eigen betaalgedrag richting het bedrijfsleven te corrigeren zijn hiermee volledig tenietgedaan.

Bovendien, weliswaar niet in de bijgevoegde grafieken opgenomen, zien we dat enerzijds niet zozeer dat het aantal uitgeschreven facturen vermindert maar des te meer de bedragen per factuur. Tijdens het tweede kwartaal ging het –in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar- over een daling met ruim 20%.

Download studie

1 op 6 facturen 90 dagen na vervaldatum

De evolutie van de index staat in direct verband met de duidelijke verhoging van het aantal facturen dat buiten de afgesproken termijnen wordt betaald. Op het einde van het derde kwartaal 2020 zien we dat 66,63% van de facturen tijdig wordt betaald terwijl maar liefst 15,48% van de uitgeschreven facturen méér dan 90 dagen na vervaldatum of niet meer worden betaald.

Anders gesteld: op dit ogenblik wordt ruim één op zes facturen binnen de B2B en G2B sfeer méér dan 90 dagen na vervaldatum vergoed. Een uiterst precaire situatie die de kans vergroot dat bedrijven met dergelijke volumes aan openstaande bedragen zelf in een uiterst precaire cashpositie belanden.

Andere Studies