Graydon studie betaalgedrag

Studie betaalgedrag Q4 2021

Goed nieuws, maar toch ...

Na de scherpe terugval van de Graydon betaalindex tijdens het tweede kwartaal 2020 - samenvallend met de eerste golf van Covid-19 - zien we vanaf het eerste kwartaal 2021 kwartaal na kwartaal een scherpe remonte. Op het einde van het vierde kwartaal 2021 bereikte de betaalindex 104,4 punten, een waarde die vergelijkbaar is met de beste waarden die de Graydon betaalindex bereikte in 2016.

Toch blijft eind 2021 nog steeds één op tien facturen minstens negentig dagen na vervaldatum onbetaald. Een aandachtspunt, waarbij gestreefd moet worden naar verdere correctie. Bedrijven hebben immers elke euro nodig om te kunnen herstellen van corona. Bovendien staan veel ondernemingen de komende jaren voor belangrijke transities met betrekking tot bijvoorbeeld het doorvoeren van circulariteit, het aanpassen van de bedrijvigheid aan de Green Deal doelstellingen en de ermee samengaande ESG-normen.

Download studie

Covid-19 is trouwens niet de enige schok waar ondernemingen mee geconfronteerd worden. Op ogenblik van publicatie worden bijvoorbeeld bijzonder hoge inflatiecijfers genoteerd, swingen de energieprijzen de pan uit, stijgen de lonen, is er een tekort aan grondstoffen, woedt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne verder, enz. Bedrijven dienen betalingen dus goed in de gaten te houden. Elke betaling die vertraging oploopt is hoogstens op papier een inkomst.

Download de studie betaalgedrag met alle details.

  • De betaalindex op federaal, regionaal en provinciaal niveau.
  • Tendensen binnen de federale en regionale openbare besturen en centrumsteden.
  • Totaaloverzicht van de betaalscores per sector.
Andere Studies