Bij het aflopen van het moratorium op faillissementen

Bij het aflopen van het moratorium op faillissementen

Waarnemingen en maatregelen.

Deze whitepaper, schetst enerzijds een duidelijk beeld met betrekking tot de toestand van de Belgische ondernemingen per 31 januari 2021, zodat de stakeholders duidelijk inzicht hebben in de behoeftes die op dit ogenblik pertinent zijn om ons bedrijfsleven te ondersteunen. Anderzijds belicht dit document de ondersteunende maatregelen die noodzakelijk zijn om datzelfde bedrijfsleven actief te begeleiden richting een nieuwe ‘futureproof’ relance.

Download whitepaper

In principe wordt op 31 januari eerstkomend het moratorium op faillissementen beëindigd. Samen hopen we dat de zich op gang trekkende vaccinatiecampagne een derde golf kan breken. In welke mate we stilaan het pad van de 90%- en voor sommigen nog steeds de 0%-economie kunnen verlaten, en hoe het herstel zal evolueren blijven open vragen.

Net zoals de vraag of deze sanitaire én economische crisis wel of niet zal gevolgd worden door een fundamenteel-economische. Anderzijds: deze crisis kan een catharsis teweegbrengen en nieuwe opportuniteiten bieden.

Andere Whitepapers