Industry insights - Dossier groothandel in bouwmaterialen

Dossier: groothandel in bouwmaterialen

Een expert aan het woord over de ontwikkelingen in de sector.

Graydon brengt voor verschillende sectoren in onze economie geregeld de belangrijkste data bij elkaar in een sectorfiche. Op die manier maken we de ontwikkelingen voor de sector (visueel) inzichtelijk. Om de Graydon Insights-sectorfiches te ondersteunen met waardevolle inzichten, interviewen we ook steeds één of meerdere experts uit de sector. Onder andere om onze data te toetsen aan de praktijk. Maar daarnaast leggen we verschillende vragen voor over uiteenlopende onderwerpen zoals de evolutie van de sector, de toekomstverwachtingen, organisatie & strategie, risicobeheer, groeien, het gebruik van data, digitalisering, concurrentie, enz.

Download whitepaper

De input van verschillende industry leaders in de sector verwerken we per topic tot meerdere blogartikels. De artikels verschijnen op de blog van Graydon en worden later gebundeld tot een dossier over de sector. Met deze dossiers willen we andere bedrijven inspireren en informeren. De afgeleide data en gedetailleerde inzichten waarover Graydon beschikt, moeten bedrijven helpen om beter gefundeerde beslissingen te nemen, om financiële risico’s te vermijden en om groeikansen te detecteren.

Voor dit dossier over de sector groothandel in bouwmaterialen vonden we één industry leader die, ondanks zijn drukke agenda, snel bereid was om mee te werken. Een welgemeend woord van dank is dan ook op zijn plaats voor …

Met dank aan

  • Simon Vanhoucke, verantwoordelijk voor Innovation, Strategy & Corporate Development bij Van Marcke

Zonder zijn medewerking en zonder zijn inzichten was dit dossier nooit zo sterk geweest.

Andere Whitepapers