Wiki

Cash conversion cycle

De cash conversion cycle is de periode die loopt van de betaling van grondstoffen tot het moment dat u uw geld ontvangt voor verkochte goederen. Bedrijven houden deze tijd best zo kort mogelijk. Hoe goed scoort uw bedrijf eigenlijk op deze cash conversie cyclus?

Cash conversion cycle

Wat is een cash conversion cycle?

De cash conversion cycle is een matrix die aangeeft hoeveel tijd een bedrijf nodig heeft om aangekochte en geproduceerde goederen om te zetten in cash. Het is met andere woorden de periode tussen de aankoop van de grondstoffen en de betaling van de factuur door de klant.

Hoe langer de cash conversie cyclus - de omzetting van uitgaande betalingen in inkomsten - duurt, hoe meer kapitaal er vastzit. Dat kapitaal kan dan niet meer gebruikt worden voor andere doeleinden.

Tijdens de financiële crisis keken bedrijven nauwgezet toe op hun kasmiddelen. Hadden ze voldoende middelen in huis om alle rekeningen te (blijven) betalen of niet? Banken stonden immers niet te popelen om krediet te verstrekken in volle crisisperiode. Bovendien waren overbruggingskredieten vaak duur. Door het werkkapitaal te beperken verhoogden bovendien zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit. Ook vandaag nog blijft deze materie een hot topic.

Welke zaken bepalen de cash conversie cyclus?

De cash conversion cycle wordt bepaald door drie zaken.

  1. De betalingsdatum van de grond- en hulpstoffen. Moeten die al onmiddellijk bij aankoop worden betaald of krijgt het bedrijf betalingsuitstel van zijn leverancier? Hoe later het bedrijf mag betalen, hoe minder snel het eigen kapitaal moet aanspreken.
  2. De duurtijd van het productieproces en de periode dat het afgewerkte product in het magazijn ligt. Hoe langer de doorlooptijd om een eindproduct te maken, hoe langer het duurt vooraleer het ook kan worden verkocht. Hoe minder snel het bedrijf daar geld voor zal ontvangen.
  3. Het tijdstip en de manier waarop de klant betaalt. Moet de klant contant betalen bij levering? Of krijgt hij uitstel van betaling? In dit laatste geval duurt het uiteraard langer voor een bedrijf zijn centen ziet. Intussen zit het eigen geld erin vast.

Hoe berekent u de cash conversion cycle?

De cash conversion cyclus kunt u afleiden uit de jaarrekening. Het volstaat om het aantal dagen klantenkrediet en het aantal dagen voorraadrotatie samen te tellen en er vervolgens het aantal dagen leverancierskrediet van af te trekken. Het eerste deel omvat het aantal dagen dat een bedrijf moet wachten op zijn geld. Het tweede deel telt het aantal dagen dat het zelf krijgt om zijn leveranciers te betalen.

Cash conversion cycle.png

Lees ook het e-book: De jaarrekening lezen voor Dummies

5 voordelen van een korte cash conversion cycle

U hebt er alle voordeel bij om de cash conversion cycle zo kort mogelijk te houden. Hieronder vindt u de belangrijkste voordelen op een rij.

Voordeel 1.

Hoe korter de cash conversion cycle, hoe minder dagen een bedrijf haar eigen middelen moet aanwenden om de activiteiten te ontplooien.

Voordeel 2.

Met een korte cash conversion cyclus hebt u minder werkkapitaal nodig. Dit heeft dan weer een hogere rentabiliteit tot gevolg.

Voordeel 3.

Met een kleinere kapitaalinzet kunt u een even grote winst realiseren. Of: met eenzelfde kapitaalinzet kunt u meer activiteiten ontplooien.

Voordeel 4.

Met een kleinere kapitaalinzet zal ook de solvabiliteit hoger liggen, want er is minder vreemd vermogen nodig. Of er blijft meer eigen vermogen over voor andere activiteiten.

Voordeel 5.

Door een betere kredietwaardigheid zal de onderneming ook goedkoper kunnen lenen. Of het zal gemakkelijker zijn om bijkomende financiering te verkrijgen.

Hoe kunt u de cyclus verbeteren?

  1. U kunt uw eigen betaalgedrag beter afstemmen op wat er binnenkomt. Benut uw betalingstermijn volledig. Als u op 30 dagen kunt betalen, waarom zou u dat dan na 20 dagen al doen? Of onderhandel met uw leveranciers om langere termijnen af te dwingen.
  2. U kunt het productieproces optimaliseren door bijvoorbeeld minder op stock te nemen en meer op bestelling te produceren.
  3. U kunt klanten sneller laten betalen. Een voorschot vragen kan daarin een positieve rol spelen. Maar zorg ook voor een goed georganiseerd debiteurenbeheer dat kort op de bal speelt als een klant te laat betaalt.

Waarom opletten met te grondige optimalisatie?

Toch hoeft een onderneming niet te overdrijven met de optimalisatie van haar cash conversie cyclus. Als de toekenning van betalingsuitstel aan klanten een gewoonte is in de sector, dan kan een versnelde betaling opleggen of een cashbetaling eisen, ertoe leiden dat er minder afnemers zullen zijn. Wanneer u uw eigen leveranciers te laat betaalt, zouden zij zich van u kunnen afwenden. Niet meteen bevorderlijk voor uw reputatie. En een te kleine voorraad kan dan weer leiden tot een stockbreuk en gemiste verkoop.

Kortom: De cash conversion cycle beperken heeft veel voordelen. Maar eens u op het bot zit, is het gevaarlijk om nog verder te snijden. Doet u dat wel, dan riskeert u breuken.

U doet er ook goed aan om uw strategie goed door te nemen met alle betrokken diensten in het bedrijf:

  • aankopers moeten weten welke betaalcondities ze kunnen aanvaarden
  • de productieplanners moeten zich bewust zijn van een optimale buffervoorraad
  • verkopers dienen te weten welke betaaltermijnen ze kunnen hanteren 

Die strategische keuzes vertaalt u best in aangepaste algemene aan- en verkoopvoorwaarden.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact