Wiki

Internationaal incasso

Een klant die niet betaalt is vervelend. Het is al niet gemakkelijk om Belgische wanbetalers aan te zetten tot betaling. Als die klant in het buitenland gevestigd is, dan brengt dit extra ongemakken met zich mee. U hebt minder vat op het betaalgedrag van uw internationale klanten, omdat de afstand – letterlijk – veel groter is. Internationaal incasso via een gespecialiseerde derde partij kan in dat geval helpen om uw geld te recupereren.

Bent u op zoek naar een incassobureau? Dan kan u bij Atradius Collections terecht.

Internationaal incasso

België is een exportland

België is een echt exportland. Tijdens de crisis kregen onze exportcijfers een flinke deuk te verwerken. Maar de voorbije jaren klommen de cijfers elk keer weer gestaag omhoog. In 2014 exporteerden Belgische bedrijven voor meer dan 350 miljard euro. 70% daarvan ging naar andere landen binnen de Europese Unie, met Duitsland, Frankrijk en Nederland op kop. Chemicaliën en mineralen zijn onze top exportproducten.

Economische succesverhalen worden vaak voor een groot deel in het buitenland geschreven. Omdat de Europese centrale bank massaal activa opkoopt, is de koers van de euro aanzienlijk gedaald ten opzichte van de dollar. Dat biedt volop exportkansen. Ook voor een aantal bedrijven voor wie omzet boeken in het buitenland vroeger een te hoge drempel was.

Maar, tegelijkertijd brengt handel drijven met buitenlandse klanten ook een verhoogd risico met zich mee.

Betalen buitenlandse debiteuren goed?

Het is gemakkelijker om een buitenlandse leverancier aan het lijntje te houden, dan een leverancier die bij wijze van spreken om de hoek gevestigd is. Volgens het brancheonderzoek export van Graydon geeft 24% van de ondervraagde ondernemers aan dat de betaalmoraal van de internationale klanten in 2014 verslechterd is. Slechts 7% van de bedrijven vinden dat de betaalmoraal verbeterd is.

Nog in het onderzoek kwam aan het licht dat bijna de helft van de Belgische bedrijven een betalingstermijn tot 30 dagen hanteert voor internationale klanten. Maar slechts 17% houdt zich ook aan die termijn. Neem daarom zeker voorzorgsmaatregelen alvorens u de internationale toer opgaat.

Succes boeken met internationale incasso

Internationale incasso kan u helpen om uw geld te recupereren in het buitenland. Om succesvol te zijn is snelheid van handelen cruciaal. Dankzij een lokale tussenpersoon wordt de afstand tussen u en uw klant in ieder geval heel wat kleiner.

Uw vertegenwoordiger ter plaatse spreekt bovendien de taal en is perfect op de hoogte van de wetten, de gewoonten en de gebruiken in zijn land. Het is dus veel efficiënter om op lokaal niveau te werken. Alleen dankzij een gerichte en doeltreffende communicatie zal de debiteur ook daadwerkelijk geneigd zijn om te betalen. Lokale incassobureaus gebruiken overigens dezelfde middelen om uw klant tot betaling aan te zetten als hier in België: schriftelijke en telefonische aanmaningen, steeds met oog voor uw relatie met de klant.

Welke stappen tot uw debiteur betaalt?

Los van het wettelijke kader dat elk land heeft, volgt internationaal incasso ongeveer altijd hetzelfde patroon.

Stap 1. Onderhandeling om tot een minnelijke schikking te komen

Een minnelijke fase blijft essentieel. Hoe moeilijk de onderhandelingen ook lopen, het zal altijd goedkoper zijn dan een complexe, gerechtelijke procedure opstarten. Buitenlandse incassoprocedures duren dan ook vaak iets langer dan nationale procedures.

Stap 2. Mogelijke gerechtelijke procedure

Als de minnelijke aanpak niets oplevert, kan een gerechtelijke procedure de volgende stap zijn. Bekijk eerst grondig of het wel de moeite waard is.

Stap 3. Resultaat (of niet)

Ofwel is de gerechtelijke procedure succesvol  en recupereert u uw geld. Of u u komt er tijdens de juridische procedure achter dat het bedrijf insolvabel is. De kans is dan klein dat u uw geld nog zult incasseren.

Juridische fase

Wilt u een gerechtelijke procedure inspannen tegen een debiteur die in het buitenland gevestigd is, dan wordt u geconfronteerd met problemen van het internationaal recht. Meer in het bijzonder botst u op vragen rond het internationaal procesrecht.

  • Bij welke rechter kunt een proces inspannen?
  • Hoe gebeurt de betekenis van het vonnis?

Internationaal incasso zit ingewikkelder in elkaar als u toch tot een gerechtelijke procedure moet overgaan. Een vertegenwoordiger die ter plaatse uw belangen verdedigt is dan geen overbodige luxe.

Europees betalingsbevel

Voor grensoverschrijdende vorderingen binnen Europa kan de schuldeiser ook terugvallen op het Europees betalingsbevel. Hierbij kan hij in eigen land een procedure opstarten. De gedwongen uitvoering van het vonnis om tot betaling te komen, wordt dan automatisch volgens de lokale regels in het buitenland opgestart. Dit zonder dat het nog moet worden bekrachtigd door een lokale rechtbank. Deze procedure geldt voor vorderingen die opeisbaar zijn en niet worden betwist. Met één enkele uitzondering: ze geldt niet voor Denemarken.

Voorzorgsmaatregelen

Hoe groter de afstand tot uw afnemer, hoe hoger het risico. Het mag duidelijk zijn dat u minder vat hebt op internationale wanbetalers. Daarom is het belangrijk om uw klantacceptatie goed te onderbouwen. Zowel voor Belgische als internationale klanten.

Nog uit het brancheonderzoek bleek dat 47% van de bedrijven groeikansen zag in het buitenland en een omzetstijging verwacht tot 20% en meer. Mooi, maar de manier waarop bedrijven te werk gaan, is op zijn minst zorgwekkend. Verblind door extra omzet, kennen leveranciers gul krediet toe, zonder zich vooraf grondig te informeren. Daardoor hebben ze geen zicht op de risico’s en zullen ze hopeloos te laat komen als ze maatregelen moeten nemen om schade door wanbetaling te beperken. Op die manier hollen ze hun eigen fundamenten uit en dreigt hun moeizaam opgebouwde constructie finaal weer in elkaar te stuiken.

Wie in het buitenland wil scoren, moet stevig in zijn schoenen staan en zich terdege voorbereiden. De financiële toestand, het betaalgedrag en de betrouwbaarheid van een bedrijf nagaan, zou een automatisme moeten zijn. Of het nu om een Belgische of een buitenlandse klant gaat. Daarnaast komt het erop aan om kort op de bal te spelen en snel te reageren als een internationale klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact