Wiki

Reverse factoring

Bedrijven hebben de optimalisatie van het werkkapitaal de laatste jaren weer hoog op de agenda staan. Banken stellen hogere eisen bij de toekenning van financiering. Daarom wordt naar nieuwe manieren gezocht om te zorgen dat facturen sneller betaald worden. Als bedrijf hebt u immers continu geld nodig om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen. Maar ook om te kunnen groeien. Een van die methoden is reverse factoring, ook wel supply chain finance genoemd. Maar wat is reverse factoring precies? Wat zijn de voordelen van reverse factoring en is het ook geschikt voor uw bedrijf?

Reverse factoring

Wat is reverse factoring?

Factoring en reverse factoring zijn een vorm van financiering op basis van de debiteurenportefeuille. Een externe partner, zoals een bank of een ander gespecialiseerd bedrijf (de factor), neemt de factuur over. Hij betaalt het openstaande bedrag, vaak direct, aan de leverancier om de lange betaaltermijnen te omzeilen. De debiteur betaalt de factuur vervolgens aan de factor. Met reverse factoring kunnen bedrijven sneller en met meer zekerheid beschikken over geld dat ‘vastzit’ in uitstaande facturen. Hierin verschilt reverse factoring niet van gewone factoring.

Waarom reverse factoring?

Uw bedrijf heeft voldoende cash (liquiditeit) nodig om salarissen en leveranciers te kunnen betalen. En om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe machines en voorraden. Een tekort aan cash is een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van ondernemingen. Daarom zijn er financiële instrumenten ontwikkeld waarmee bedrijven extra cash kunnen genereren. Een van de methodes is om toekomstige kasstromen (geld waar de onderneming recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen) in een vroeg stadium te gelde te maken. De verkoop van de debiteurenportefeuille aan een factoringmaatschappij is daarvan een voorbeeld.

Wat is het verschil tussen factoring en reverse factoring?

Bij factoring en reverse factoring verkoopt een bedrijf (een deel van) de debiteurenportefeuille aan een factoringmaatschappij. Bij traditionele factoring kijkt de factoringmaatschappij echter vooral naar de financiële gezondheid van het bedrijf dat voor factoring kiest. Wie weinig omzet of een weinig gespreide debiteurenportefeuille heeft, komt vaak niet in aanmerking voor factoring. Of tegen minder gunstige voorwaarden. Denk aan een hoge premie op de facturen vanwege het verhoogde risico.

Bij reverse factoring wordt vooral gekeken naar de financiële gezondheid van de debiteur, dus de klant van het bedrijf dat voor reverse factoring wil kiezen. Reverse factoring is daarmee een alternatief voor bedrijven die niet voor gewone factoring in aanmerking komen. Daarnaast gaat het bij reverse factoring alleen om goedgekeurde facturen. Zo wordt de kans op niet-betaalde facturen (bijvoorbeeld vanwege een betwisting) beperkt. Om die reden kan de factoringmaatschappij dan ook tegen een voordelig tarief voorfinancieren.

Samengevat verschilt reverse factoring van traditionele factoring op twee manieren:

 • Bij reverse factoring wordt er gekeken naar de financiële gezondheid van de debiteur in plaats van de leverancier. 
 • Bij reverse factoring gaat het enkel om goedgekeurde facturen, wat de risico's op wanbetaling voor de financier beperkt. 

Wat zijn de voordelen van reverse factoring?

 • Doordat het bij reverse factoring enkel om goedgekeurde facturen gaat, wordt vaak binnen enkele dagen al 100% van de factuur uitbetaald. Vanwege dit verminderde risico is de fee voor de financieringsmaatschappij vaak lager dan gewone factoring en kost deze vorm dus minder voor de leverancier.
 • De factoringmaatschappij neemt het risico op wanbetaling volledig over. Dit wordt ook wel non-recourse genoemd. De factoringmaatschappij kan het bedrag dat uitbetaald is aan de leverancier overigens niet meer terugvorderen. Op basis van de goedgekeurde factuur en de kredietwaardigheid van de afnemer zal de factoringmaatschappij zelf dit risico dragen.
 • Dit leidt er tevens toe dat de factoringmaatschappij bij reverse factoring meer belang heeft bij een goede relatie met de debiteur dan bij gewone factoring.
 • Reverse factoring is ook uitermate geschikt voor de kmo. Kleinere bedrijven missen vaak de spreiding in de debiteurenportefeuille die bij gewone factoring vereist is. Bij reverse factoring telt alleen de kredietwaardigheid van de debiteur. Heb je als kmo één grote goede klant, dan is reverse factoring vaak al mogelijk.

Wat zijn de nadelen van reverse factoring?

 • Aan reverse factoring hangt, net als aan gewone factoring, een prijskaartje. De factor wil ook geld verdienen en bovendien de risico’s die hij loopt (bijvoorbeeld op wanbetaling) afdekken. Facturen met een hoger risico worden vaak niet geaccepteerd door de factoringmaatschappij.
 • De debiteur moet mee willen werken aan reverse factoring. Zijn kredietwaardigheid moet immers in kaart worden gebracht.
 • Daarnaast zijn er aan de implementatie van reverse factoring ook kosten verbonden.

Wat zijn de voordelen voor uw klanten?

Dat reverse factoring u als leverancier voordelen kan bieden, zoals een betere cashflow tegen een lagere fee, is duidelijk. Maar waarom zouden uw klanten meewerken aan reverse factoring? Zij moeten immers inzage geven in hun financiële situatie.

 • De koper kan zijn gezonde financiële positie gebruiken om meer stabiliteit in de keten te garanderen. Het versterkt de relatie tussen de koper en de leverancier.
 • De koper heeft de mogelijkheid om de factuur later te betalen, wat voordelig kan zijn voor zijn cashflow.
 • De koper kan een deel van de fee delen met de factor bij snelle betaling van de factuur.

Recente ontwikkelingen reverse factoring

Reverse factoring ontstond in de auto-industrie en was in de jaren negentig populair in Spanje, een land dat bekend staat om zijn lange betaaltermijnen. In België wordt reverse factoring nog niet veel gebruikt. Een van de redenen is dat factoringmaatschappijen een hogere premie kunnen vragen voor factoring. Ze zien reverse factoring daarom mogelijk als een bedreiging.

Maar de populariteit van deze financiële oplossing neemt toe. Dat komt onder meer omdat banken minder makkelijk krediet verstrekken. Terwijl bedrijven blijven zoeken naar alternatieve methoden om hun werkkapitaalpositie te verbeteren.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact