Wiki

Solvabiliteit

De term solvabiliteit duikt vaak op in het financiële nieuws. Letterlijk betekent het: ‘geschikt om in aanmerking te komen voor een lening’. En dat is eigenlijk de basis waar het bij solvabiliteit om draait. Zou u een bepaald persoon, bedrijf of land geld uitlenen? En denkt u dat u dit geld terug zult krijgen? U leest op deze wikipagina alles over het belang van solvabiliteit, hoe ze wordt berekend en hoe u uw eigen solvabiliteit kunt beïnvloeden.

Solvabiliteit

Wat is de betekenis van solvabiliteit?

Solvabiliteit is een term die aanduidt of een bedrijf zijn rekeningen kan betalen en dit ook daadwerkelijk doet. Solvabiliteit komt veelal terug bij leningen. Banken (of andere financiers) zullen in theorie alleen geld verstrekken aan bedrijven die kredietwaardig (lees: financieel gezond) zijn.

Maar het begrip speelt ook een belangrijke rol in de zakenwereld. Vooraleer bedrijven met een (nieuwe) relatie in zee gaan, zullen ze willen weten of die potentiële klant ook kredietwaardig is. Om wanbetaling te voorkomen, is het daarnaast van belang dat ook de huidige klanten kredietwaardig blijven.

Niet alleen bedrijven, maar ook individuen en zelfs landen hebben een bepaalde solvabiliteit.

Waarom is solvabiliteit zo belangrijk?

Ondernemers onderschatten nog steeds het belang van een goede kredietwaardigheid. Bedrijven willen weten met wie ze zakendoen. Klanten die niet kredietwaardig zijn, betalen mogelijk hun facturen niet (op tijd) en houden dus een risico in. Ze zijn dan ook minder aantrekkelijk om een handelsrelatie mee op te bouwen.

Bij een aanvraag tot financiering zal de bank automatisch de credit rating bekijken. Kredietwaardige bedrijven zullen in theorie minder rente betalen op hun (bank)leningen. Een goede credit rating verhoogt ook de kans om met succes nieuwe financiële middelen aan te trekken. En dat is misschien nog belangrijker dan de lagere rente die erbij hoort.

Daarnaast zegt de solvabiliteit van bedrijven in zijn geheel iets over de toestand van de economie. Neemt de solvabiliteit af, dan betekent dit dat bedrijven financieel minder gezond zijn. En dan kan de economie het zwaar te verduren krijgen. Solvabiliteit is belangrijk voor het vertrouwen van de consument.

Tot slot is solvabiliteit voor beursgenoteerde bedrijven van belang voor beleggers en beurskoersen.

Hoe wordt solvabiliteit ofwel kredietwaardigheid gemeten?

Solvabiliteit wordt gebaseerd op een groot aantal gegevens, meestal financiële. Door deze gegevens te combineren, wordt een credit rating of kredietscore berekent. Die geeft de mate van kredietwaardigheid aan. De credit rating wordt vaak uitgedrukt met de letters A, B, C en D. ‘AAA’ staat voor zeer kredietwaardig. Bij een D-rating is er sprake van geen enkele solvabiliteit.

Banken onderzoeken de kredietwaardigheid van bedrijven die voor een lening aankloppen. Er zijn professionele ratingbureaus die niets anders doen dan de kredietwaardigheid van bedrijven en landen in kaart te brengen. De bekendste kredietbeoordelaars zijn: Fitch Ratings, Moody’s en Standard & Poor’s.  Daarnaast zijn er gespecialiseerde leveranciers van bedrijfsinformatie die een kredietscore geven om de solvabiliteit van bedrijven aan te tonen.

De kredietwaardigheid van particuliere aanvragers (personen en gezinnen) wordt bijgehouden door het Bureau Krediet Registratie (Nederland) en de Centrale voor Kredieten aan Particulieren of CKP (België). De centrale is alleen toegankelijk voor kredietverleners zoals banken en andere financiële instellingen. Niet voor gewone leveranciers.

Wat bepaalt de solvabiliteit?

Er zijn verschillende factoren die de solvabiliteit van een organisatie beïnvloeden. Op sommige daarvan hebt u echter geen invloed, zoals de sector waar u inzit. Andere factoren hebt u wel in de hand. Denk maar aan uw betalingsgedrag en uw financiële ratio’s.

De financiële gezondheid wordt onder meer afgeleid van de grootte van de schuld ten opzichte van het eigen vermogen. Maar ook cashflow speelt een rol. Is er voldoende cashflow om aan lopende verplichtingen te voldoen? Een hoge winstgevendheid en omzetgroei leiden tot een betere credit rating. Belangrijk is ook het betaalgedrag: worden facturen binnen de afgesproken betaaltermijn betaald? Bedrijven met veel klanten zijn kredietwaardiger dan bedrijven die afhankelijk zijn van slechts een paar afnemers. Te veel voorraad drukt de solvabiliteit, omdat aan veel voorraad risico’s verbonden zijn.

Maar er zijn nog factoren die de solvabiliteit beïnvloeden. Denk maar aan de bestuurders van een onderneming. Wanneer zij reeds bekend zijn in een vorig faillissement, dan is de solvabiliteit lager. Ook het nakomen van publicatieverplichtingen, het correct betalen van RSZ en btw zijn belangrijke indicatoren die een invloed hebben op de solvabiliteit.

De meeste ondernemers zijn niet op de hoogte van de credit rating die hun bedrijf krijgt. Van diegenen die het wel weten, heeft het merendeel vaak een andere (meer positieve) inschatting.

Kunt u zelf de solvabiliteit van een bedrijf bepalen?

Op het internet zijn veel (financiële) gegevens te vinden over bedrijven. De omzet- en winstontwikkeling vertellen iets over de mogelijke solvabiliteit. Soms vindt u ook klantervaringen of zijn er gegevens over het betaalbedrag beschikbaar.

Daarnaast zijn er professionele instellingen die financiële gegevens over bedrijven verzamelen en verkopen. Het gaat vaak om informatie die niet of nauwelijks in openbare bronnen is te vinden. Graydon is bijvoorbeeld een bedrijf dat kredietinformatie verzamelt en aanvult met eigen gegevens om de solvabiliteit van bedrijven vast te stellen.

Ook intern, binnen uw bedrijf, vindt u veel waardevolle informatie. Zo hebt u voor bestaande klanten inzicht in het betaalgedrag en het koopgedrag. Ook de vertegenwoordiger die in rechtstreeks contact staat met de klant of de prospect kan een nuttige bijdrage leveren. Hij gaat ter plaatse en ziet met eigen ogen de staat van het bedrijf, de voorraden, de contactpersoon, … Ook die informatie kan een belangrijke invloed hebben op de solvabiliteit van uw zakenrelatie.

Feiten en cijfers over solvabiliteit

Solvabiliteit is een begrip dat sinds de financiële crisis van 2008 vaak in het nieuws kwam. Het ging destijds meestal over de solvabiliteit van landen. In 2011 kreeg Griekenland een credit rating van CCC, de laagste in de wereld. Beursgenoteerde bedrijven met een lage solvabiliteit worden ‘junk bonds’ genoemd.

In 2014 is ongeveer 70 % van de Belgische bedrijven (in meer of mindere mate) kredietwaardig.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact