Wiki

Startende ondernemers

Het aantal startende ondernemers is een belangrijke graadmeter voor onze economie en onze samenleving. Als meer mensen een zaak opstarten, dan betekent dit dat er meer vertrouwen is in de toekomst. Met nieuwe en financieel stabiele ondernemingen is iedereen alvast gebaat.

Startende ondernemers

Dalende trend startende ondernemers omgebogen in 2014

In 2014 werd de dalende trend wat startende ondernemers betreft opnieuw omgebogen. In 2013 werden er in België 77.471 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat was een minieme stijging ten opzichte van de 76.976 oprichtingen in 2012. Toen werd echter een zware terugval opgetekend van -5,23% ten opzichte van het recordjaar 2011. In dat jaar waren er in België meer dan 80.000 startende ondernemers.

Ook tijdens de eerste jaarhelft van 2014 bleef het aantal startende ondernemers afnemen. In de tweede jaarhelft werd dit nochtans ruimschoots goed gemaakt. Tegen eind 2014 hadden liefst 81.107 ondernemers de stap gezet naar een eigen zaak. Daarmee zitten we na twee mindere jaren opnieuw op het niveau van het aantal starters in 2011 (toen 81.220). In 2015 steeg het aantal starters verder door naar 82.571.

Aantal starters in België

Om het aantal startende ondernemers te bepalen werden enkele methodologische keuzes gemaakt. Voor eenmanszaken geldt de effectieve startdatum als referentiedatum. Iemand die zich in december inschrijft in de KBO, komt dus pas in januari in de statistiek. Voor de vennootschappen gebruiken we als startdatum de datum van eerste inschrijving in de KBO. In principe de datum van neerlegging van de akten bij de griffie van de Handelsrechtbank.

Niet alle inschrijvingen in de KBO hebben echter betrekking op ‘ondernemingen’ in de ware betekenis van het woord. Daarom zijn in deze statistiek enkel eenmanszaken en vennootschappen opgenomen. Volgende juridische vormen zijn niet meegeteld: vzw’s, verenigingen van mede-eigenaars, Europese Economische Samenwerkingsverbanden in diverse vormen en publiekrechtelijke vennootschappen.

startende-ondernemers.png

Oorzaken voor het afnemend aantal startende ondernemers

De economische crisis, de moeilijke en dure financiering, alsook een gebrek aan vertrouwen liggen aan de basis van de terugval van het aantal startende ondernemers in 2012 en 2013. Daarnaast zijn er ook fundamentele motieven. We leven immers in een maatschappij waarin (financiële) zekerheid meer dan ooit centraal staat. Het is niet langer evident om persoonlijke risico’s te nemen. Temeer omdat wie mislukt vaak scheef bekeken wordt. Ten slotte worden ondernemers opgezadeld met administratieve regeltjes en allerlei bijdragen en belastingen die niet meteen motiverend zijn.

Herstel in zicht

De stijging van het aantal starters is een teken dat de bedrijvigheid na enkele moeilijke jaren weer aan kracht wint. Al moeten we er ook bij vertellen dat de toename van het aantal startende ondernemers in 2014 zich vooral in Vlaanderen situeerde. We noteerden toen een toename van 7,6% ten opzichte van 2013. In Brussel steeg het aantal starters ook, maar minder sterk dan in Vlaanderen. Het aantal starters (+3,1%). Wallonië liet een zeer beperkte daling optekenen met -0,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook in 2015 blijft het zwaartepunt in Vlaanderen liggen (+4,1%), terwijl er in Wallonië en Brussel een daling was van respectievelijk 0,1% en 0,3%. 

De afgelopen decades stelden we echter steeds vast dat een economische evolutie – zowel in positieve als negatieve zin - zich eerst doorzette in Vlaanderen. Is er in Vlaanderen herstel merkbaar, dan zal dat nadien ook in de andere landsgedeeltes doordringen. De stagnatie is, samen met de daling van het aantal faillissementen die we sinds vorig jaar waarnemen, een indicator dat het economische herstel voorzichtig begint aan te slaan.

Behoefte aan gezonde ondernemingen

Graydon blijft initiatief en ondernemerschap alvast stimuleren. Een eigen zaak opstarten en uitbouwen, een idee commercialiseren, uw eigen baas zijn, …. Het geeft nog altijd heel veel voldoening. Onze economie heeft echter vooral behoefte aan gezonde ondernemingen, want daar wordt heel de samenleving beter van. Een grondige voorbereiding, een goede begeleiding en een slim uitgebouwd creditmanagement zijn absoluut noodzakelijk.

Zeker in de eerste levensjaren dienen startende ondernemers beducht te zijn voor wanbetalers. Ze hebben vaak niet meteen een buffer om verliezen en een gebrek aan werkkapitaal op te vangen. Bovendien is krediet duur en staan banken niet te springen om soepel kredieten te verlenen. Ook zij spelen meer en meer op zekerheid. Al zijn er ondertussen verschillende andere mogelijkheden om uw bedrijf slim te financieren.

Jaarlijkse Startersatlas

Graydon levert jaarlijks de cijfers voor de Startersatlas. In 2004 begon UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, met de publicatie van de Startersatlas. Dit werk bundelde voor het eerst alle relevante startersstatistieken. Naar jaarlijkse gewoonte maken UNIZO en Graydon een update van de Startersatlas. In 2018 verscheen hij dus voor de veertiende keer. Voor de vijfde keer verleende ook l’Union des Classes Moyennes (UCM), de Waalse tegenhanger van UNIZO, zijn medewerking.

Startersatlas 2019

Vorige edities:

Een belangrijke doelgroep voor leveranciers

Voor ondernemingen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe klanten, vormen startende ondernemers een belangrijke doelgroep. Botst u soms op uw concurrent wanneer u bij gevestigde firma’s prospecteert, dan zal dat anders zijn als u startende ondernemers benadert. Als u bij startende ondernemers als eerste aanklopt, dan bent u uw concurrenten telkens te snel af.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact