Wiki

Wet op de continuïteit van de onderneming (WCO), nu GRP

De wet op de continuïteit van de onderneming, afgekort als WCO, wordt ook wel eens gerechtelijke reorganisatie genoemd. Vroeger namen wij de benaming gerechtelijk akkoord of – nog langer geleden – concordaat in de mond. Vandaag gebruiken we nog maar eens een andere term namelijk de gerechtelijke rorganisatieprocedure (GRP). Deze pagina focust zich nog op de ondertussen verouderde WCO.

Wet op de continuïteit van de onderneming (WCO), nu GRP

Wat betekent de wet op de continuïteit van de onderneming?

Een bedrijf dat een beroep doet op de wet op de continuïteit van de onderneming is beschermd tegen zijn schuldeisers. De schuldeisers oordelen of ze (van een gedeelte) van hun schulden willen afzien en meestappen in een reorganisatieplan of niet. Is er nog toekomst voor de onderneming, dan zullen ze de reorganisatie steunen. De meeste schuldeisers zullen overigens steeds – zij het schoorvoetend – voor deze optie kiezen. Doen ze dat niet en verwerpen ze het herstelplan, dan gaat de firma immers failliet en zijn ze sowieso hun geld kwijt.

De wetswijziging van augustus 2013

De wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) vierde op 1 april 2015 haar zesde verjaardag. Op 1 augustus 2013 werd echter een grondige wetswijziging doorgevoerd. Het was de bedoeling om meer bedrijven met reële overlevingskansen te begeleiden.

Sinds de wetswijziging is het aantal bedrijven dat opschorting van betaling kreeg duidelijk gezakt. Er zijn minder bedrijven in WCO, maar ze zijn wel groter. In plaats van kleine kmo’s zijn het vaker middelgrote kmo’s die de wet op de continuïteit van ondernemingen inroepen.

Ondanks deze wetswijziging zijn de verwachtingen dus niet helemaal ingelost. De WCO blijft dikwijls een te late reddingsboei voor vaak zwaar zieke ondernemingen. Al zijn er heel wat initiatieven om bedrijven in een vroeg stadium van moeilijkheden te detecteren, te adviseren en bij te sturen. Denk maar aan ‘ondernemingshorizon’, een samenwerking tussen Unizo, de Vlaamse Overheid en Graydon Belgium nv.

De WCO voorbij

5 aanbevelingen om de WCO-wet te verbeteren

Waarom doet iemand een beroep op de WCO wet?

Een onderneming die een beroep doet op de WCO zoekt voor een bepaalde tijd bescherming tegen haar schuldeisers. Ze doet dit in eerste instantie om tijd te winnen en om de onderneming via een goed herstelplan weer vlot te trekken.

Het grote voordeel is dat uw oude schulden niet langer opeisbaar zijn en ook niet gevorderd kunnen worden voor de rechtbank. Meer zelfs, indien de schuldeiser toch een vonnis tegen uw firma zou bekomen hebben, dan kan die het niet laten uitvoeren. Daarenboven geniet u het voordeel van de leveringsplicht, ook al zijn uw oude facturen onbetaald gebleven.

WCO Uitspraken sinds 2009

In onderstaande grafiek ziet u het aantal WCO uitspraken sinds 2009 en het totaal aantal bedrijven dat tijdens de WCO procedure failliet is gegaan.

 

Wie kan een beroep doen op de wet op de WCO wet?

In theorie kunnen alle ondernemingen die tijdelijk in problemen verkeren een beroep doen op de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO). Al zijn er natuurlijk uitzonderingen.

Zo kunnen de vrije beroepen (zoals advocaten, apothekers, dokters…) – voor zover zij hun activiteit niet in een vennootschap hebben ondergebracht – geen beroep kunnen doen op de WCO.

Zijn eveneens uitgesloten van de WCO: beheersmaatschappijen, beleggingsvennootschappen, kredietinstellingen, verenigingen, verzekeringsondernemingen, …

Wat kan ik als leverancier nog doen als mijn klant bescherming geniet via de WCO-wet?

De kans is klein dat de facturen die uitgeschreven zijn voor toekenning van de WCO nog betaald zullen worden. Schuldeisers kunnen nog minstens 15% recupereren. Dat schrijft de wet althans voor.

De wet verplicht leveranciers ook om, in het kader van de continuïteit van de onderneming, verder te leveren aan de betrokken onderneming. Zelfs contractuele bepalingen die u machtigen om de overeenkomst te beëindigen in geval van een WCO zijn nietig. Leveranciers zijn wel gerechtigd om contante betaling te vragen bij nieuwe leveringen.

Maar verder kan een leverancier eigenlijk niets ondernemen tegen de klant/debiteur.

Verplichtingen voor boekhouders, revisoren en accountants in het kader van de WCO-wet

In het verlengde van de wet continuïteit ondernemingen kregen de zogenaamde ‘cijferberoepen’ een versterkende rol toebedeeld, waarbij hun beroepsgeheim komt te vervallen.

  1. Ze zijn verplicht om de onderneming te informeren als het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.
  2. Ze zijn ook verplicht om de rechtbank van koophandel te informeren over de staat van de onderneming.
  3. Indien de onderneming nalaat om binnen de maand maatregelen te nemen, dan hebben de cijferspecialisten de mogelijkheid om de rechtbank hierover in te lichten. Al is dat geen verplichting.
FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact