Wiki

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (afgekort Wwft) moet vermijden dat bedrijven en mensen zwart geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten. De wet, die op 1 augustus 2008 is ingegaan, moet ‘netjes’ zakendoen dus bevorderen. Ze wordt door de overheid gezien als een belangrijk hulpmiddel om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Op deze wikipagina vindt u wat u moet weten over de Wwft.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Voor wie geldt de Wwft?

Aan de hand van het begrip ‘instelling’ wordt in artikel 1 van de Wwft opgesomd welke partijen onder deze wet vallen. Dat zijn onder andere banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, bedrijfsrevisoren, accountants, belastingadviseurs, vastgoedmakelaars, advocaten en notarissen. Een volledige en gedetailleerde opsomming met alle beroepscategorieën die onder de wet vallen, vindt u in het eerste hoofdstuk van de Wwft.

Hoe voldoet u aan deze wetgeving?

Financiële dienstverleners moeten de identiteit van hun klanten controleren en nagaan wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ is van een transactie is (know your customer). Vervolgens moeten ze controleren of er sancties tegen deze persoon bestaan en of die negatief in de publiciteit heeft gestaan.

Daarnaast moeten meldingsplichtige instellingen ‘ongebruikelijke transacties’ melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Transacties zijn ongebruikelijk als er een vermoeden is van onregelmatigheden of als ze voldoen aan bepaalde indicatoren. Bijvoorbeeld wanneer één van de partijen die betrokken is bij de transactie een maatschappelijke zetel heeft in een fiscaal paradijs. De CFI zal de melding verder onderzoeken en indien nodig overmaken aan de procureur.

Wat als bedrijven niet aan de wet voldoen?

Meldingsplichtige instellingen die ongebruikelijke transacties niet melden en bedrijven die de verplichte identiteitscontrole niet (correct) uitvoeren, riskeren een forse geldboete, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Wat verandert er in de toekomst?

De inhoud van de Wwft is al meerdere malen bijgewerkt en ook binnenkort gaat dat weer gebeuren. Deze keer als gevolg van de invoering van de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn. Wat er precies zal veranderen, is nog niet bekend. Er wordt echter overwogen om ook voetbalondernemingen en andere bedrijven uit de beroepssport in de wet op te nemen. Er is veel aandacht voor privacyaspecten en de goksector. En er is voorgesteld om ook alle zakelijke transacties waarbij contant wordt betaald onder de richtlijn te brengen. Het ziet ernaar uit dat de komende wijzigingen in ieder geval grote gevolgen zullen hebben voor meldingsplichtige ondernemers.

Geautomatiseerde oplossingen

Aan de Wwft voldoen, is voor de meeste bedrijven een arbeidsintensief traject. Er zijn echter mogelijkheden om het werk te verlichten. Om na te gaan wie de ‘uiteindelijk begunstigde’ is van een transactie, bestaan er bijvoorbeeld geautomatiseerde oplossingen.

Dit houdt verschillende voordelen in. Allereerst wint u tijd en werkt u foutloos. Bovendien verandert de software mee wanneer wetswijzigingen worden doorgevoerd. Zo voldoet u altijd aan de actuele regels en voorkomt u boetes en reputatieschade. Met een geautomatiseerde know your customer-oplossing:

  • Beschikt u automatisch over de juiste en meest actuele bedrijfsgegevens
  • Krijgt u de uiteindelijke begunstigde of UBO in beeld met één druk op de knop
  • Screent u de uiteindelijke begunstigde automatisch op controlelijsten, PEP-lijsten, sanctielijsten, fraudelijsten en negatieve meldingen in de pers
  • Monitort u de uiteindelijke begunstigde op basis van uw eigen risicoclassificatie (bijvoorbeeld laag, midden of hoog)
  • Worden alle gegevens automatisch opgeslagen voor nader gebruik

Voorafgaand aan de automatisering van uw KYC-beleid, verrijkt, analyseert en screent Graydon eenmalig uw volledige portefeuille, zodat u met een propere lei van start kunt gaan.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact