Risk & compliance - Fraude-oplossingen op maat

Oplossingen op maat

Het standaard fraudemodel verder verfijnen met uw data.

Bedrijven die zich inlaten met criminele fraude vertonen welbepaalde kenmerken en gedragingen. Het zijn elementen die steeds terugkeren, ongeacht de sector waarin de fraude zich voor doet. Graydon heeft zo een 65 elementen verzameld in een standaard fraudemodel.

Het standaard model geeft aan hoe groot de kans is dat een bedrijf frauduleuze bedoelingen heeft en heeft een predictiegraad van 50 tot 70%. Toch vormt het slechts de basis. Door uw interne data aan het standaard model toe te voegen, wordt het model verder verfijnd en zal de predictiegraad aanzienlijk stijgen.

Graydon is met de fraudescore sterk vertegenwoordigd in de sector van banking, automotive en leasing. Maar de score is ook interessant voor bedrijven die actief zijn in de verzekeringswereld, op de energiemarkt, in de telecom- en de IT-sector en eigenlijk voor elk bedrijf dat ooit met criminele fraude in aanraking kwam.

Meerwaarde

Dankzij een fraudemodel op maat van uw bedrijf zullen uw medewerkers vlotter frauduleuze cases herkennen. De algoritmes werken immers sneller en houden met veel meer elementen rekening. Zo komt er meer tijd vrij om eventuele twijfelgevallen grondiger te onderzoeken.

Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

Graydon Fraud Prevent & Detect