Graydon Stakeholder Search

Graydon Stakeholder Search

In welke organisaties is (was) uw gesprekspartner actief en hoe presteren ze?

Kleine tot middelgrote bedrijven hebben meestal één tot drie bedrijfsleiders in hun beheerraad. Door hun beperkte aantal oefenen deze personen een enorme invloed uit op de prestaties van een bedrijf. Omdat ze nauw betrokken zijn bij de strategische plannen, de uitvoering van het businessplan, de normen en waarden waar een bedrijf voor staat, alsook bij de financiële en operationele activiteiten. Het is dan ook nuttig om zoveel mogelijk over alle belanghebbenden van een bedrijf te weten te komen en hun reputatie in te schatten voordat u met hen in zee gaat.

Als bedrijfsleiders niet goed presteren, dan kan het snel bergaf gaan met een bedrijf. Al geldt ook het omgekeerde. Een succesvol ondernemer kan een bedrijf een nieuw elan geven.

Graydon Stakeholder Search is ontwikkeld om financiële professionals te ondersteunen en een onmisbare aanvulling op uw kredietrapport. Het laat u toe om te zoeken op een persoon. Het beknopte rapport vertelt u exact met wie u te maken heeft, bij welke organisaties deze stakeholder betrokken is (of was) en hoe die organisaties presteren.

Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

Ingrediënten van een Stakeholder Report

  • Service adres van het individu en woonplaats
  • Volledige geboortedatum
  • Het aantal functies die de persoon bekleedt als stakeholder
  • Actieve en inactieve mandaten met functie (inclusief de begin- en einddatum)
  • Naam, adres en ondernemingsnummer van deze organisaties

Wilt u weten in welke organisaties een zakenrelatie actief is (geweest), zonder dat u daarvoor een uitgebreide bedrijfsanalyse wenst? Begin dan met een Stakeholder Report.

Een evaluatie van uw gesprekspartner

  • Evalueer het aantal actieve en inactieve bestuursmandaten en de impact die een zakenrelatie heeft.
  • Bij welke passieve bedrijven was de belanghebbende betrokken en wat was zijn aandeel hierin?
  • Kan sales de connecties van de belanghebbende als lead benaderen?

Zorg dat u weet wie uw gesprekspartner is en wat zijn impact is op de organisaties die hij vertegenwoordigt voor u er een relatie mee aangaat. Zorg voor gemoedsrust met een gedetailleerd stakeholder report.

Graydon Stakeholder Reports zijn permanent toegankelijk via ons geavanceerde online platform Graydon Insights. Contacteer ons om deze oplossing te activeren.