Bouw

Samen met de horecasector is de bouw elk jaar verantwoordelijk voor het merendeel van alle faillissementen. De bouw is een brede, maar precaire sector, met tal van stakeholders die als een ketting aan elkaar hangen. Als er wat beweegt in de sector, dan heeft dat vaak een invloed op alle partijen. Graydon kan bijspringen met gepaste oplossingen inzake compliance, om risico’s te beheersen en opportuniteiten te detecteren.

Graydon Industry Insights Sectors Construction Information

Een bijzonder jaar

2020 was een bijzonder jaar. De bom is nog niet gebarsten, maar op middellange termijn zal de coronacrisis ook in de bouwsector slachtoffers maken. Iedereen beseft dat dit er zit aan te komen want de bouwsector is conjunctuurgevoelig, maar tegelijkertijd ook laat-cyclisch van aard.

Het consumentenvertrouwen daalt. Onzekerheid zorgt ervoor dat investeringen en grote projecten worden uitgesteld. Ook het aantal overheidsaanbestedingen is flink geslonken. Bovendien verloopt goedkeuring van vergunningen tergend traag.

Het betekent dat de spelers in de bouwsector nog wel een aantal projecten hebben om af te werken, maar nieuwe opdrachten zijn schaars. Het orderboekje voor de nabije toekomst oogt leeg. Een prijzenslag, die de marges verder naar beneden duwt, loert om de hoek. Het is een grote uitdaging voor de sector om concurrentieel te blijven.

Consequente controles

De meeste spelers kennen het gebruik van bedrijfsinformatie om de (financiële) betrouwbaarheid van klanten of onderaannemers te controleren. Het wordt in tijden van corona belangrijker dan ooit om die controles consequent uit voeren en alle zakenrelaties permanent op te volgen. Niet alleen wat kredietwaardigheid betreft, want op dat vlak hebben cijfers van een jaarrekening uit het verleden - van voor de coronacrisis - geen waarde meer. U dient ook te weten of een organisatie zich kan herpakken eens steunmaatregelen wegvallen en alle (uitgestelde) rekeningen betaald moeten worden. Maar liefst een kwart van de bouwbedrijven die voor de crisis nog gezond waren, vertoeven ondertussen in moeilijke papieren. Maak er dus een gewoonte van om proactief te ondernemen in plaats van reactief.

Customer due diligence in de bouwsector

Te midden van al deze uitdagingen, is het essentieel om gedegen klant- en leveranciersonderzoeken (customer due diligence) uit te voeren, voordat uw bouwbedrijf met andere partijen in zee gaat. Het zorgt ervoor dat u – nog voor u aan de slag gaat – al een inschatting kunt maken van de zakelijke betrouwbaarheid van uw relaties. U wilt niet het risico lopen dat u in een project stapt met iemand met een bedenkelijke reputatie. Wanneer dit aan het licht zou komen als het project loopt, dan is het eigenlijk al te laat. Due diligence voorkomt deze nare verrassingen gedurende bouwprojecten of beperkt in ieder geval de kans daarop fors. Dus naast een controle op de kredietwaardigheid, is het aan te raden om bij strategische projecten ook de achtergrond en de reputatie van uw partners grondig te onderzoeken.

Strategische partner

In de sector duiken ook steeds meer verhalen op van fraude met bouwmaterialen en machines. Een flinke klap voor de bouwbedrijven die ermee geconfronteerd worden. Weet dat er nochtans ook oplossingen zijn om fraude in een vroegtijdig stadium te detecteren.

In een sector waar veel risico’s schuilen, heeft u nood aan accurate informatie die rekening houdt met de meest recente ontwikkelingen. Elke zwakke schakel in de ketting vormt een risico. Want zodra een schakel het begeeft, heeft dat een impact op uw bedrijf. Graydon is uw strategische partner en reikt u de juiste oplossingen aan om deze risico’s te beheersen en processen efficiënt in te richten. Maar ook om opportuniteiten te detecteren. Want organisaties die zich richten op gezonde bedrijven kunnen hun marges en ROI aanzienlijk verbeteren.