Financiële dienstverlening

De sector van de financiële dienstverlening heeft zich de afgelopen jaren sterk geautomatiseerd. Partijen beschikken vandaag over een grote hoeveelheid data, die ze meer en meer inzetten om nieuwe diensten aan te bieden en om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Nieuwe wet- en regelgeving en voortdurende aanpassingen daaromtrent, zoals de AVG en de Wwft, maken het de ondernemingen in de sector niet gemakkelijk. Ze zijn immers verplicht hun processen steeds up-to-date te houden en controles uit te voeren om financiële verliezen en imagoschade te voorkomen.

Graydon Industry Insights Sectors Financial Services Information

Single source of truth

Anno 2021 zijn vrijwel alle partijen in de branche druk bezig om hun processen van klant- en risicoacceptie te stroomlijnen. Verschillende elementen uit de grote stroom aan data komen echter in verschillende databases terecht. Alle organisaties hebben vandaag dan ook de wens om hun interne procedures, waarbij gegevens van klanten of leveranciers verwerkt worden, aan te sturen vanuit een en dezelfde database. De zogenaamde single source of truth.

Pas wanneer een crisis zich voordoet, zoals nu de coronacrisis, komen verschillende spelers erachter hoe weinig ze eigenlijk weten van hun klanten en leveranciers. Hoe staan deze partijen er daadwerkelijk voor? Hoe groot is de impact van gebeurtenissen op de bedrijfsvoering van klanten en leveranciers? Dit maakt dat zij extra aandacht zullen besteden aan de kredietwaardigheid van hun klanten om verliezen door faillissementen te voorkomen.

Databasemanagement en UBO-checks

Kenmerkend voor bedrijven in de sector Finance, Banking & Insurance is dat de verschillende partijen het aantal losstaande databases fel willen verminderen om te komen tot een allesomvattende database met daarin alle verschillende data-elementen. Dit helpt hen meer inzicht in hun klanten te verwerven, in een oogopslag te achterhalen in welke bedrijfsonderdelen een klant nog meer voorkomt en om data efficiënter te kunnen beheren.

Daarnaast is correct omgaan met wet- en regelgeving een belangrijke drijfveer om te investeren in databasemanagement en customer due diligence oplossingen. Instellingen die geen gedegen cliëntenonderzoek uitvoeren of er slordig mee omspringen, riskeren gigantische boetes en lopen een aanzienlijk risico op reputatieschade.

Graydon ondersteunt verschillende bedrijven in deze sector met marketing information oplossingen, de vereenvoudiging en optimalisatie van onboardingstrajecten en de uitvoering van UBO en compliance checks.

Al deze oplossingen kunnen eenvoudig door middel van API’s in bestaande databases worden opgenomen.