Telecom

Telecomoperatoren zijn gebonden aan strenge regels en beleven moeilijke tijden. Omdat fraude wild om zich heen grijpt in de sector, krijgen gespecialiseerde fraude-afdelingen steeds meer aandacht en slagkracht. Graydon bewapent deze teams om van fraudebestrijding een echt succes te maken.

Telecommunications Aerial

Miljoenen euro’s aan afschrijvingen

Bij de installatie van hardware en de koppelverkoop met smartphones wordt elk jaar voor miljoenen gefraudeerd. Bedrijven verdwijnen met de kostbare en snel te verhandelen materialen zonder te betalen. Controles op de kredietwaardigheid zijn ingeburgerd in de telecomsector, maar die volstaan niet om de alom gekende structuur van spookbedrijven te ontmaskeren. Presenteert een nieuwe klant zich in een vestiging buiten de kantooruren, dan zal het lokale salesteam wel enkele gerichte controles uitvoeren, maar die volstaan vaak niet om fraude te detecteren.  

Het kost operatoren onnoemelijk veel geld. Niet alleen aan materiaal, maar ook aan allerlei handelingen die ermee verbonden zijn (transport, administratie, boekhouding, enz.). Het dwingt operatoren elk jaar om miljoenen euro’s af te schrijven. Logisch dat de telecomsector fraudeurs wil aanpakken. De vraag stelt zich zelfs waarom dit zo lang geduurd heeft.

Data en inzichten als wapens

Maar verandering is op til. Een aantal spelers bewapent zich ondertussen met data en inzichten van Graydon om de acceptatieflow verder te optimaliseren en fraude sneller te detecteren. Het fraudemodel dat Graydon ontwikkelde blijkt een uitstekende tool om een pijn weg te nemen, die in de telecomsector al jaren bestaat. Spookbedrijven, waarbij cijfers kunstmatig worden opgesmukt, zijn niet nieuw. Een zorgvuldig uitgetekende procedure van onboarding gaat dan ook verder dan een credit check en houdt met allerlei elementen rekening. Het resultaat geeft duidelijk aan wanneer een klant aanvaard of geweigerd kan worden of wanneer verder onderzoek nodig is.

Nieuwe afschrijvingen op komst

De coronacrisis en de maatregelen die daarrond genomen zijn, stelt de telecomsector nog voor bijkomende uitdagingen. Naast het moratorium op faillissementen kreeg de sector een verbod vanuit het BIPT om tijdens en zelfs nog een periode na dit moratorium geen enkele klant af te sluiten.

Het zadelt de voorlopig machteloze telecomspelers op met een ellenlange lijst van klanten met betalingsuitstel, afbetalingsplannen en nieuwe wanbetalers die opgevolgd moeten worden. Want ooit breekt een periode aan dat steunmaatregelen stoppen en alle rekeningen betaald moeten worden. Operatoren zullen dan massaal controles moeten uitvoeren om na te gaan of uitstel van betaling nog wel geoorloofd is. Wellicht gaat er ook een massa ondernemingen over de kop. De telecomsector heeft dan ook geen tijd te verliezen om fraude gericht aan te pakken. Fraude door personen met criminele doeleinden en anderen die overgaan tot liquiditeitsfraude omdat ze zwaar te lijden hebben onder de huidige coronacrisis.