Uitzendsector

Uitzendarbeid is een verzamelnaam voor de dienstverlening die te maken heeft met de levering van flexibele arbeid en het samenbrengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In een continu veranderende markt maakt het gebruik van data het mogelijk om de wisselwerking tussen deze vraag- en aanbodkant beter te begrijpen en op elkaar af te stemmen.

De uitzendsector dient een maatschappelijk doel in het benutten van werkgelegenheid. Bovendien neemt de sector in veel gevallen administratieve lasten en financiële risico’s van het bedrijfsleven over. Denk aan de overname van de back-office of verloning en de voorfinanciering van personeel. In dat kader is werkkapitaal van cruciaal belang voor bedrijven in de sector. Data-gedreven werken is dan ook noodzakelijk om dit tegen zo min mogelijk risico te doen én toch concurrentieel te kunnen blijven.

Graydon expertise in de uitzendsector

Verantwoord voorfinancieren van personeel

Graydon verzamelt al sinds 1888 gegevens over de financiële gezondheid van organisaties. Vanaf het moment dat uitzendarbeid werd geïntroduceerd in de twintigste eeuw zijn de data en inzichten van Graydon dan ook onmisbaar geweest in de voorfinanciering van personeel. U kunt bij ons onder andere terecht voor inzicht in continuïteitsrisico’s (zoals kredietrisico’s of frauderisico’s) wanneer u zakendoet met een specifieke opdrachtgever.

Heeft u een kredietverzekering? Als dochteronderneming van Atradius zijn wij tevens voorkeurspartner voor een groot aantal verzekerde organisaties in de markt. U kunt dus ook bij ons terecht voor kredietlimieten en rapportages van organisaties over de hele wereld.

Tegenwoordig zien we dat het acceptatieproces steeds vaker naar voren wordt geschoven. Door het proces te automatiseren kunnen commerciële vertegenwoordigers op een data-gedreven manier zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Op die manier hoeven ze geen tijd en energie te verspillen aan potentiële klanten die niet kredietwaardig zijn. En ook finance wint, want het zal veel minder bezig zijn met de opvolging van wanbetalers.

Download ook ...

Dossier: uitzendarbeid

Het dossier moet een informatie- en inspiratiebron zijn voor andere bedrijven in de uitzendsector.

Efficiënter werken

Data vanuit allerlei bronnen stromen door ERP-systemen die met elkaar verbonden zijn. Van de inschrijving van de kandidaat tot de facturatie van de klant. Processen en administratieve taken automatiseren, kan voor een enorme lastenverlichting zorgen. U wilt namelijk zo min mogelijk bezig zijn met handmatig werk en terugkerende taken. Zo kun u zich volledig richten op de kandidaat. Graydon biedt mogelijkheden om onder andere de volgende processen en taken te automatiseren:

Wilt u ook efficiënter werken? En wilt u van de front- tot de backoffice altijd een volledig beeld van de organisaties waar u zaken mee doet? Dat kan. Graydon is namelijk beschikbaar in de beste en meest gebruikte softwarepakketten die de uitzendsector biedt. Neem contact op met onze sector specialist voor meer informatie.

Data-gedreven werken

Vrijwel alle elementen die vraag en aanbod bepalen op de arbeidsmarkt kunnen tegenwoordig worden omschreven in termen van data. Mede dankzij het aanhaken van externe data (bv. data van de VDAB) kunnen we actiegerichte inzichten genereren die inspelen op vraag en aanbod. Dat betekent dat we op basis van die inzichten de juiste kandidaten en profielen kunnen koppelen aan de noden van de bedrijvenmarkt.

Wat risico’s voor de een zijn, kunnen kansen zijn voor de ander. Denk aan de impact van een pandemie als COVID-19 of andere disruptieve marktontwikkelingen en trends.

Graydon houdt zich sinds jaar en dag bezig met de verzameling van zoveel mogelijk relevante data over individuele organisaties. Dit maakt de Graydon database tevens de ultieme bron van inzichten over sectoren en de markt als geheel. Functieprofielen, competentieprofielen, maar ook de bedrijfsprofielen van de organisaties die werk creëren, worden elke dag uitgebreider. Het spoor van data dat deze werknemers en werkgevers achterlaten door de tijd vormt de arbeidsmarktdata van vandaag.

Heeft u interesse in deze actiegerichte inzichten? Dan kunt u bij ons terecht voor uitgebreide scores, inzichten en voorspellingen over uw zakenrelaties en de markt.