Graydon Decision Model

Graydon Decision Model

Voor een snelle en uniforme beoordeling van al uw zakenrelaties.

Tot vandaag was het een select groepje experts dat bedrijfsgegevens en kredietrapporten van klanten en prospecten analyseerde en interpreteerde. Op basis van die gegevens beslisten zij vervolgens om bedrijven te accepteren (onder bepaalde voorwaarden) of af te wijzen. Toch gebeurde die evaluatie niet altijd op dezelfde manier. Manuele beoordelingen zijn namelijk afhankelijk van individuele kennis en humeur. Met het Graydon Decision Model behoort een subjectieve interpretatie nu definitief tot het verleden.

Het Graydon Decison Model vertaalt uw acceptatiebeleid via een aantal parameters naar business rules. De uitkomst is meteen een beslissingsvoorstel op basis van de scores die u persoonlijk heeft vastgelegd. Naargelang sector, bedrijfstype of uw risk-appetite tekent u verschillende beslismodellen uit. Zo creëert u een acceptatieproces op maat en vermijdt u subjectieve en tijdrovende beoordelingen van gegevens.

Bovendien bent u niet langer afhankelijk van enkele specialisten, maar kan iedereen in uw bedrijf elke zakenrelatie op dezelfde manier evalueren. Op die manier schuift u ook het acceptatieproces verder naar voor in het verkooptraject.

Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

Snel en efficiënt acceptatiebeleid

Elke klant die vandaag een bestelling wil plaatsen, verwacht dat hij zo snel mogelijk geholpen wordt. Het is niet langer aanvaardbaar om uren (of zelfs dagen) te besteden aan de acceptatie van een klant. Snel en efficiënt beslissen over een nieuwe aanvraag hoort bij het onboarding proces. Het Graydon Decision Model neemt die taak over, terwijl het rekening houdt met allerlei parameters. Een positieve eerste indruk nalaten, is overigens de eerste stap om van je klant een tevreden klant te maken.

Voortdurend optimaliseren

Uw archief registreert automatisch elke check die u uitvoert. Dat betekent dat u uw acceptatieproces nauwgezet kunt meten en bijsturen, om zoveel mogelijk klanten op een veilige manier te accepteren. Dat lukt u niet als u dat handmatig en op basis van complete bedrijfsrapporten moet doen. Door uw modellen geregeld te testen en aan te passen, optimaliseert u voortdurend uw acceptatieproces. Sneller en flexibeler dan wanneer u een manueel beleid voert.

Kortom, met het Graydon Decision Model:

  • bent u niet langer afhankelijk van een select groepje experts
  • neemt iedereen in uw bedrijf uniforme beslissingen
  • bouwt u een acceptatieproces op maat, dat u eenvoudig kunt evalueren en bijsturen

Interne en externe experts hebben grondig nagedacht over het beslismodel. Daarnaast is het uitgebreid getest door neutrale partijen. Die feedback en ideeën zijn telkens meegenomen in de ontwikkelingsfase, zodat het Graydon Decision Model maximaal voldoet aan de eisen van de gebruikers.

[VIDEO] Beslismodellen, een introductie

Download ook de whitepaper

Beslismodellen luiden een nieuw tijdperk in bij klantacceptatie

Een decision model of beslismodel helpt bedrijven, aan de hand van vastgelegde parameters, bij de implementatie van een objectief en uniform acceptatiebeleid.