Wiki

Sector: transport

Op deze pagina bundelen we gegevens over startende ondernemers, faillissementen, betaalgedrag en financiële gezondheid in de transportsector. Andere cijfers en bevindingen komen uit een onderzoek dat Graydon uitvoerde in samenwerking met Transport en Logistiek Vlaanderen. Zo leert u de transportsector grondig kennen en kunt u gezonder zakendoen in of met de sector.

België is en blijft een logistiek knooppunt binnen Europa. Helaas levert dit geen florissante transportsector op. Vooral transportbedrijven met een vloot vrachtwagens op de weg beleven woelige tijden. Eerst hakte de crisis vanaf 2008 diep in op de sector. En in april 2016 kregen transporteurs de kilometerheffing over zich heen.

De klemtoon op deze pagina ligt vooral op de overkoepelende categorie ‘Vervoer te land en via pijpleidingen’ (dit is alle transport over land, inclusief het personenvervoer) en anderzijds op de subcategorieën:

  • Goederenvervoer over de weg (NACE 49410)
  • Verhuisbedrijven (NACE 49420)
  • Overige posterijen en koeriers (NACE 53200)
Sector: transport

Startende ondernemers

Het aantal nieuwe bedrijven binnen de transportsector heeft zich nog niet hersteld na de crisis die in 2008 begon. Binnen de subsector ‘Goederenvervoer over de weg’ kwamen er tot 2007 jaarlijks ongeveer 9.000 nieuwe bedrijven bij. Sinds 2013 zijn dat er elk jaar nog ongeveer 8.000 en de trend blijft voorlopig dalend. Tussen 2008 en 2015 kende het aantal nieuw opgerichte ondernemingen een duik met bijna 13%.

De sterkste groei in starters is te noteren bij de verhuisbedrijven.

Aantal oprichtingen per jaar

Wiki-Transport-Oprichtingen.jpg

Faillissementen

Het aantal faillissementen in de totale transportsector kende na de economische crisis een flinke piek. In de grafiek is duidelijk af te lezen dat ook de falingsgraad na 2008 gevoelig omhoog gaat. In de subsector ‘Verhuisbedrijven’ ging in 2011 liefst 1 op de 24 bedrijven failliet.

De voorbije twee jaren, in 2014 en 2015, lijkt het weer de goede richting uit te gaan met de falingsgevoeligheid en toch moeten we de dalende cijfers sterk relativeren. In de overkoepelende categorie ‘Vervoer te land en via pijpleidingen’ ging in 2015 nog altijd 1 op de 52 actieve bedrijven in faling. Daarmee scoort de sector veel beter dan in 2009. Toen ging nog 1 op de 39 actieve bedrijven failliet. Maar het cijfer voor 2015 ligt nog altijd twee keer hoger dan in de totale Belgische economie, waar 1 bedrijf per 108 actieve ondernemingen failliet ging.

Het aandeel van de transportsector in het totale aantal faillissementen in België zakte wel van 5,22% in 2009 naar 4,21% in 2015.

Aantal faillissementen per jaar

Wiki-Transport-Faillissementen.jpg

Betaalgedrag in de transportsector

Sinds de economische crisis is het betaalgedrag binnen de sector van ‘Goederenvervoer over de weg’ opnieuw gestabiliseerd. Tijdens het laatste kwartaal van 2015 werd 66% van de facturen binnen de afgesproken termijn betaald. Dit cijfer ligt evenwel lager dan het gemiddelde over alle Belgische sectoren (71%) en ook onder dat van de ruimere transportsector. Daar werd 68% van de facturen tijdig betaald.

84% van de bedrijven binnen de sector staan genoteerd als goede tot zeer goede betalers.

De heersende betaaltermijnen in de transportsector leiden bij heel wat bedrijven tot (financiële) problemen. Dat bleek uit het onderzoek dat we begin 2016 uitvoerden onder transporteurs. Bijna de helft van de transporteurs gaf aan dat de gangbare betaaltermijnen hen op de één of andere manier hinderen.

> Leiden de gangbare betaaltermijnen tot problemen voor u?

Wiki-Transport-Leiden.png

Financiële gezondheid van de Belgische transportsector

In januari 2016 kreeg 69% van de ondernemingen, actief in de transportsector, het groene label ‘gezond’ opgekleefd. Dit label kent Graydon toe op basis van de multiscore, een score die feiten, balansen en betalingservaringen analyseert.

In gans België mag gemiddeld genomen 73% van de bedrijven zich als gezond beschouwen. Bij de bedrijven actief in ‘Vervoer over de weg’ ligt dat met 67% gezonde ondernemingen iets lager.

De bedrijven met een rood label bevinden zich in de gevarenzone en staan op het randje van een faillissement. Dit is het geval voor 14% van de bedrijven in de transportsector.

Gezondheidsscore in de transportsector

Wiki-Transport-Multiscore.jpg

Lees ook:

4 adviezen voor transporteurs na de kilometerheffing

Ondernemersgevoel bij transporteurs

Nog interessant - maar niet hoopgevend - zijn een paar cijfers uit de enquête die we samen met TLV hebben gedaan onder 225 Vlaamse transportbedrijven.

  • 43% van de Vlaamse transporteurs beoordeelt het ondernemersklimaat in hun sector als slecht tot heel slecht. Slechts 10% van hen beoordeelt het klimaat als goed of heel goed. Een groot contrast en een behoorlijk negatief gevoel. Het overige gedeelte beoordeelt de sector als ‘gemiddeld’.
  • 77% gelooft dat de bijkomende prefinanciering van de kilometerheffing de liquiditeitspositie van hun onderneming zal verzwakken. Haast niemand gelooft dat de maatregel voor een verbetering zal zorgen.

> Wat zal volgens u de invloed zijn van de bijkomende prefinanciering van de kilometerheffing op de liquiditeitspositie van uw onderneming?

Wiki-Transport-Wat-zal.png

Conclusie

De transportsector is de crisis die begon in 2008 nog lang niet te boven. De marges zijn klein en het risico op faillissement groot.

De transporteurs verwachten bovendien dat de kilometerheffing tot een verzwakking van hun liquiditeitspositie zal leiden. Ze voelen zich overigens niet bij machte om dit op hun klanten te verhalen of om een strenger debiteurenbeleid te voeren.

Daarnaast is het schrikwekkend dat 63% van de ondervraagde transportbedrijven toegeeft dat ze weinig of geen inzicht hebben in de falings- of groeikansen van hun zakenpartners. Nochtans zijn deze inzichten cruciaal om bepaalde risico’s uit te sluiten en nieuwe opportuniteiten te detecteren. Het zou transporteurs in ieder geval helpen om zelf een gezonde toekomst uit te bouwen.

De helft zegt wel samenwerkingen stop te zetten met zakenpartners die te laat of helemaal niet betalen. En dat is alvast een eerste stap in de goede richting. Al zouden transportbedrijven het probleem nog beter preventief aanpakken.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact